chuông gió treo

Chuông gió phong thủy treo 5 ống nhôm trắng hóa giải Ngũ Hoàng C1115

980.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Chuông gió 5 ống nhôm màu trắng và 5 ống đồng trắng (tại Việt Nam) + Kích thước (dài): 20cm + Khối lượng: 230g + Ý nghĩa: kích hoạt năng lượng, mang lại sinh khí, hóa giải sát khí từ sao ngũ Hoàng, Nhị hắc + Cách more »

Chuông gió phong thủy treo 32 thanh kim loại thu hút năng lượng C1116

1.938.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Chuông gió 32 thanh kim loại(tại Việt Nam) + Kích thước (dài): 20cm + Khối lượng: 1kg + Ý nghĩa:kích hoạt năng lượng, mang lại sinh khí, hóa giải sát khí từ sao ngũ Hoàng, Nhị hắc + Cách sử dụng: chuông gió kim loại treo ở more »

Chuông gió phong thủy treo thanh kim loại giải sao xấu C1118

714.000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Chuông gió phong thủy thanh kim loại (tại Việt Nam). + Kích thước (dài): 53cm + Khối lượng: 250g + Ý nghĩa: kích hoạt năng lượng, mang lại sinh khí, hóa giải sát khí từ sao ngũ Hoàng, Nhị hắc + Cách sử dụng: chuông gió kim more »
Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat