công thức

Cách tính bậc cầu thang để gặp ‘Sinh’, tránh ‘Lão, Bệnh, Tử’

Cách tính bậc được tính theo số bước chân lên xuống từ điểm đầu tới điểm cuối của cầu thang trong nhà. Nếu cầu thang có chiếu nghỉ chỗ này cũng được tính là một bậc. Số bậc thang trong nhà nên rơi vào cung “sinh” trong “sinh, lão, bệnh, tử” là tốt nhất. Cầu more »
Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat