điều cầm kỵ trong phong thủy cửa nhà

Cửa cái – cửa phòng – cửa sổ bố trí theo phong thủy

Cửa sổ không nên đối diện trực tiếp với cửa chính vì khí bay vào nhà nhanh chóng bị bay ra, giống như đặt một tấm gương đối diện với cửa chính thì không mang lại những ý nghĩa tốt lành. Bảo đảm cửa không đối diện với vật nhọn, vật có cạnh bén, hành more »
Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat