dọn đến nhà mới

Những việc cần làm trước khi dọn đến nhà mới

Nếu nhà để quá lâu, độ ẩm cao và nhiều nấm mốc, khí xấu, độc hại thì ánh lửa sẽ lập lòe chứ không cháy đứng ngọn. Đốt nến sẽ giúp xác định tình trạng của ngôi nhà cũng như kiểm soát được khí lưu trong nhà. Đối với ngôi nhà để trống đã lâu more »
Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat