Giường ngủ đối diện với gương

Phong thuỷ phòng ngủ và những cấm kị cần biết

Một điều cấm kỵ nữa bạn cũng nên tránh trong phong thuỷ phòng ngủ đó là không nên để quá nhiều đồ điện trong khu vực phòng ngủ. Dưới góc độ phong thuỷ học, điều này gọi là Hoả Trạch, có ảnh hưởng không tốt cho sức khoẻ. Bạn khó có thể có một giấc more »
Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat