hướng của cổng nhà

Dùng la bàn xác định hướng nhà

Mua được một mảnh đất tốt với thế đất an hòa thôi vẫn chưa đủ, ta còn phải bàn tính việc xây nhà dựng cửa theo hướng nào cho phù hợp với phong thủy để có thể mang theo vận khí tài vượng vào ngôi nhà của mình. Thông thường, xem hướng ngôi nhà căn more »
Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat