khi nào không cần giải thích

Bạn đã biết hết 3 loại người không cần quan tâm và 3 điều không cần giải thích chưa?

Là phụ nữ đều đẹp, chỉ là đẹp theo cách nào tự bạn muốn mà thôi. Là phụ nữ đừng để ai dán nhãn cho bạn, thay bạn đánh giá bản thân bạn. Hãy tự tạo ra giá trị cho bản thân bằng lối sống, bằng tâm hồn và bằng khối óc. Đàn bà không more »
Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat