khí tụ lý tưởng

Nhà ở vì sao nên có “ngọc đới ôm eo” ?

Phong Thủy học truyền thống có câu nói “khí giới thủy tắc chỉ”, nghĩa là có thể dùng nước để làm cho sinh khí của trời đất có thể ngừng lại. Ví thế, trước nhà có thế nước ôm ấp thì có thể khiến khí ngưng tụ ở trước nhà, cho rằng đây là kiểu more »
Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat