không có hoa tay

Đường tình duyên người phụ nữ còn được thể hiên qua số hoa tay

Người không có hoa tay thường nhận được sự chiếu cố của ông tơ bà nguyệt nên cuộc sống hôn nhân, chuyện tình duyên thuận lợi Nhân tướng học cho rằng, hoa tay là đại diện của đường tình duyên nên người ta chỉ cần nhìn hoa tay là đủ biết bạn thuộc dạng ‘trai more »
Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat