mơ về cơ thể con người

Giải mã các bí ẩn giấc mơ thấy cơ thể con người

Nếu mơ thấy cơ thể con người thiên về khuynh hướng nhục dục xác thịt, tốt nhất hãy giải thoát mình khỏi chuyện yêu đương, để tránh những đau khổ và tổn thương về sau.   Một người đàn ông khoảng 30 tuổi kể lại giấc mơ của mình: Trước tiên, xin nói rõ đôi more »
Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat