mơ về hạt đậu

Giải mã các bí ẩn giấc mơ thấy các hạt đậu

Từ góc độ tâm lý, hạt đậu tượng trưng cho sức mạnh tiềm ẩn. Người nằm mơ có một kho năng lượng tràn đầy, có thể tiến thủ trong mọi mục đích và vào bất cứ lúc nào. Nếu nằm mơ thấy mình cất giữ hạt đậu, cho thấy người nằm mơ trong tiềm thức more »
Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat