nằm mơ thấy mèo

Giải mã các bí ẩn giấc mơ thấy hình ảnh chú mèo

Theo thói quen truyền thống của người Trung Quốc, mơ thấy mèo là điềm tốt, nhưng nếu mơ thấy mèo và chuột làm bạn với nhau lại là điềm xấu, cho thấy người nằm mơ không thực hiện vẹn toàn chức trách của mình, chỉ biết lừa đảo kiếm chác, vi phạm pháp luật. Ý more »

Giải mã các bí ẩn giấc mơ thấy hình ảnh con cáo

Không phải bạn sử dụng chúng để hại người, chỉ là người khác lợi dụng chúng để hại bạn mà thôi Cáo vốn được biết đến bởi sự xảo quyệt và gian trá của nó. Cũng từ nguyên nhân này, nằm mơ thấy cáo nghĩa là nếu bạn không nhận ra những tính cách đó more »
Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat