năng lượng tích cực

Vì sao gương có ý nghĩa quan trọng trong phong thủy nhà ở như thế?

Gương là một trong những thứ đơn giản nhưng có rất nhiều tác dụng tốt trong phong thủy, tuy nhiên treo gương trong nhà không hoàn toàn là điều tốt. Gương có thể thu hút điều tốt cũng như điều xấu và điều này phụ thuộc vào vị trí treo gương. Theo phong thủy, gương more »
Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat