người tuổi giáp tý

Bố trí bàn làm việc hợp lý cho người tuổi giáp tý

Cách bố trí văn phòng đặc biệt là bàn làm việc cũng phải tuân theo phong thủy để mang lại những gì có lợi nhất cho người làm việc. Đối với người tuổi giáp tý thì cần bố trí bàn làm việc theo những nguyên tắc sau: Bàn làm việc cần có vị trí, màu more »
Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat