pháp khí phong thủy cầu con

Vật phẩm phong thủy dùng để tăng cường đường con cái (tử tức)

1. Tranh kỳ Lân tặng con Tương truyền, Khổng Tử là báu vật do Kỳ Lân ban tặng. Sau khi thân mẫu của Khổng tử nằm mơ thấy Kỳ Lân tới tặng con, thì một thời gian sau đã sinh nở được Khổng Tử.
Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat