sàn nhà

Phong thủy sàn nhà giúp sự nghiệp thăng tiến nhanh

Sàn nhà vốn là kết cấu tĩnh nhưng lại luôn bị động do có sự tiếp xúc hàng ngày; là phần âm (thấp dưới chân người) nhưng bề mặt luôn đón ánh sáng và nâng đỡ mọi hoạt động trong ngôi nhà. Theo phong thủy, sàn nhà nên chắc chắn, màu sắc nên chọn gam more »
Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat