thu hút tiền

Những vật phẩm thu hút tiền vào như nước trong 3 tháng đầu năm

Vàng tượng trưng cho sự giàu có, của cải và thành công. Thỏi vàng thu hút tài lộc liên tục vào nhà. Có thể trưng bày thỏi vàng bằng cách cho nhiều thỏi vào bình tài lộc rồi để trong nhà hoặc văn phòng. Tiền vào nhà như nước trong 3 tháng đầu năm nếu more »
Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat