Tranh Ngọc thạch

Những bức tranh phong thủy đem lại vận khí cực tốt cho nhà ở

Tranh tường ngọc thạch nên treo ở phương vị cát lợi trong nhà, khiến cho khí trường của ngọc phát tán, tương trợ cho khí trường của không gian, khiến cho linh khí của ngọc có thể phát huy đầy đủ nhất. Tranh Ngọc thạch, tranh bách Thọ, tranh hoa hồng và tranh Hỷ tước more »
Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat