tử vi hàng ngày facebook

Tử vi Phương Đông: Thứ sáu 07/01/2022

Ngày 07/01/2022 (Thứ Sáu: Tư Mệnh Hoàng Đạo ) Ngày: Canh Thân Tháng: Tân Sửu, Năm: Tân Sửu Kỵ Tuổi: Nhâm Dần, Mậu Dần. Vật Phẩm May Mắn ngày hôm nay: Chuông Gió Đồng Tứ Linh TUỔI TÝ : – Bính Tý (Thủy, 26 nam Thái Âm nữ Thái Bạch): Mọi việc nên có sự more »

Tử vi Phương Đông: Thứ năm 06/01/2022

Ngày 06/01/2022 (Thứ năm: Nguyên Vũ Hắc Đạo) Ngày: Nhâm Tý Tháng: Kỷ Mùi, Năm Tân Sửu Kỵ Tuổi: Đinh Sửu, ất Sửu. Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Mặt Mẫu Đơn Thạch Anh Tím TUỔI TÝ : – Bính Tý (Thủy, 26 nam Thái Âm nữ Thái Bạch): Ngày chỉ thuận more »

Tử vi Phương Đông: Thứ tư 05/01/2022

Ngày 05/01/2022 (Thứ tư: Thiên Lao Hắc Đạo) Ngày : Mậu Ngọ Tháng : Tân Sửu, Năm Tân Sửu Kỵ Tuổi: Bính Tý, Giáp Tý.. Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Thiềm Thừ Bạch Đế TUỔI TÝ : – Bính Tý (Thủy, 26 nam Thái Âm nữ Thái Bạch): Ngày xung của more »

Tử vi Phương Đông: Thứ ba 04/01/2022

Ngày 04/01/2022 (Thứ ba: Ngọc Đường Hoàng Đạo) Ngày : Đinh Tỵ Tháng : Tân Sửu, Năm Tân Sửu Kỵ Tuổi: Kỷ Hợi, Quý Hợi. Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Chuỗi Phỉ Thúy Xanh TUỔI TÝ : – Bính Tý (Thủy, 26 nam Thái Âm nữ Thái Bạch): Mọi việc không more »

Tử vi Phương Đông: Thứ hai 03/01/2022

Ngày 03/01/2022 (Thứ Hai: Bạch Hổ Hắc Đạo ) Ngày: Bính Thìn Tháng: Tân Sửu, Năm: Tân Sửu Kỵ Tuổi: Quý Mùi, Đinh Mùi Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Tỳ Hưu Bắc Kinh Trung TUỔI TÝ : – Bính Tý (Thủy, 26 nam Thái Âm nữ Thái Bạch): Không nên nản more »

Tử vi Phương Đông: Chủ nhật 02/01/2022

Ngày 02/01/2022 (Chủ Nhật: Ngọc Đường Hoàng Đạo ) Ngày : Ất Mão Tháng: Canh Tý, Năm: Tân Sửu Kỵ Tuổi: Kỷ Dậu, Đinh Dậu. Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Chuỗi Lu Thống Phỉ Thúy TUỔI TÝ : – Bính Tý (Thủy, 26 nam Thái Âm nữ Thái Bạch): Nên dè more »

Tử vi Phương Đông: Thứ bảy 01/01/2022

Ngày 01/01/2022 (Thứ Bảy: Bạch Hổ Hắc Đạo) Ngày: Đinh Mùi Tháng: Canh Tý, Năm: Tân Sửu Kỵ Tuổi: Mậu Thân, Bính Thân. Vật Phẩm May Mắn ngày hôm nay: Rồng Vàng Cuồn Phong TUỔI TÝ : – Bính Tý (Thủy, 26 nam Thái Âm nữ Thái Bạch): Người mặc dù thân mật cũng chớ more »

Tử vi Phương Đông: Thứ sáu 31/12/2021

Ngày 24/12/2021 (Thứ Sáu: Kim Đường Hoàng Đạo ) Ngày: Quý Sửu Tháng: Canh Tý, Năm: Tân Sửu Kỵ Tuổi: Ất Mùi, Tân Mùi. Vật Phẩm May Mắn ngày hôm nay: Cây Tài Lộc Thạch Anh Tím TUỔI TÝ : – Bính Tý (Thủy, 26 nam Thái Âm nữ Thái Bạch): Ngày thuận lợi cho more »

Tử vi Phương Đông: Thứ năm 30/12/2021

Ngày 30/12/2021 (Thứ năm: Kim Quỹ Hoàng Đạo) Ngày: Nhâm Tý Tháng: Canh Tý, Năm Tân Sửu Kỵ Tuổi: Giáp Ngọ, Canh Ngọ. Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Mặt Mẫu Đơn Thạch Anh Tím TUỔI TÝ : – Bính Tý (Thủy, 26 nam Thái Âm nữ Thái Bạch): Ngày tuổi của more »

Tử vi Phương Đông: Thứ tư 29/12/2021

Ngày 29/12/2021 (Thứ tư: Chu Tước Hắc Đạo) Ngày : Tân Hợi Tháng : Canh Tý, Năm Tân Sửu Kỵ Tuổi: Ất Tỵ, Kỷ Tỵ. Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Hồ Lô Đá Đông Linh Xanh TUỔI TÝ : – Bính Tý (Thủy, 26 nam Thái Âm nữ Thái Bạch): Ngày more »

Tử vi Phương Đông: Thứ ba 28/12/2021

Ngày 28/12/2021 (Thứ ba: Thiên Hình Hắc Đạo) Ngày : Canh Tuất Tháng : Canh Tý, Năm Tân Sửu Kỵ Tuổi: Giáp Thìn, Mậu Thìn. Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Rồng Xanh Đế Thủy Tinh TUỔI TÝ : – Bính Tý (Thủy, 26 nam Thái Âm nữ Thái Bạch): Gia đạo more »

Tử vi Phương Đông: Thứ hai 27/12/2021

Ngày 20/12/2021 (Thứ Hai: Minh Đường Hoàng Đạo ) Ngày: Kỷ Dậu Tháng: Canh Tý, Năm: Tân Sửu Kỵ Tuổi: Tân Mão, ất Mão.. Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Log Quy Mai Bát Quái TUỔI TÝ : – Bính Tý (Thủy, 26 nam Thái Âm nữ Thái Bạch): Ngày thuận lợi more »
Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat