tử vi hàng ngày tuổi mão

Tử vi Phương Đông: Thứ bảy 02/04/2022

Ngày 02/04/2022 (Thứ Bảy: Kim Đường Hoàng Đạo ) Ngày: Ất Dậu Tháng: Giáp Thìn, Năm: Nhâm Dần Kỵ Tuổi: Kỷ Mão, Đinh Mão. Vật Phẩm May Mắn ngày hôm nay: Tượng chó xanh (Tuất) TUỔI TÝ : đầu Tam Tai – Bính Tý (Thủy, 27 nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu): Sự giao thiệp more »

Tử vi Phương Đông: Thứ sáu 01/04/2022

Ngày 01/04/2022 (Thứ Sáu: Kim Quỹ Hoàng Đạo ) Ngày: Giáp Thân. Tháng: Giáp Thìn, Năm: Nhâm Dần Kỵ Tuổi: : Nhâm Tuất, Canh Tuất. Vật Phẩm May Mắn ngày hôm nay: Đại Đế Heo TUỔI TÝ : đầu Tam Tai – Bính Tý (Thủy, 27 nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu): Nên cẩn trọng more »

Tử vi Phương Đông: Thứ năm 31/03/2022

Ngày 31/03/2022 (Thứ năm: Kim Đường Hoàng Đạo) Ngày: Quý Mùi Tháng: Quý Mão, Năm Nhâm Dần Kỵ Tuổi: Ất Sửu, Tân Sửu. Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Chuỗi Tỳ Hưu Crom Hạt Lựu TUỔI TÝ : đầu Tam Tai – Bính Tý (Thủy, 27 nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu): more »

Tử vi Phương Đông: Thứ tư 30/03/2022

Ngày 30/03/2022 (Thứ tư: Kim Quỹ Hoàng Đạo) Ngày : Nhâm Ngọ Tháng : Quý Mão, Năm Nhâm Dần Kỵ Tuổi: Giáp Tý, Canh Tý. Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Chuỗi Đá Hoa Mai TUỔI TÝ : đầu Tam Tai – Bính Tý (Thủy, 27 nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu): more »

Tử vi Phương Đông: Thứ ba 29/03/2022

Ngày 29/03/2022 (Thứ ba: Chu Tước Hắc Đạo) Ngày : Tân Tỵ Tháng : Quý Mão, Năm Nhâm Dần Kỵ Tuổi: Ất Hợi, Kỷ Hợi. Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Hồ Lô Năm Quả TUỔI TÝ : đầu Tam Tai – Bính Tý (Thủy, 27 nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu): more »

Tử vi Phương Đông: Thứ hai 28/03/2022

Ngày 28/03/2022 (Thứ Hai: Thiên Hình Hắc Đạo ) Ngày: Canh Thìn Tháng: Quý Mão, Năm: Nhâm Dần Kỵ Tuổi: Giáp Tuất, Mậu Tuất. Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Đại Bàng Trên Núi Đá TUỔI TÝ : đầu Tam Tai – Bính Tý (Thủy, 27 nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu): more »

Tử vi Phương Đông: Chủ nhật 27/03/2022

Ngày 27/03/2022 (Chủ Nhật: Minh Đường Hoàng Đạo) Ngày : Kỷ Mão Tháng: Quý Mão, Năm: Nhâm Dần Kỵ Tuổi: Tân Dậu, ất Dậu. Vật Phẩm May Mắn ngày hôm nay: Khỉ Ôm Đào Thạch Anh Tím TUỔI TÝ : đầu Tam Tai – Bính Tý (Thủy, 27 nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu): Bắt more »

Tử vi Phương Đông: Thứ bảy 26/03/2022

Ngày 26/03/2022 (Thứ Bảy: Thanh Long Hoàng Đạo ) Ngày: Mậu Dần Tháng: Quý Mão, Năm: Nhâm Dần Kỵ Tuổi: Tân Dậu, Đinh Dậu. Vật Phẩm May Mắn ngày hôm nay: Thần Rồng Xanh Ngọc TUỔI TÝ : đầu Tam Tai – Bính Tý (Thủy, 27 nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu): Mọi việc không more »

Tử vi Phương Đông: Thứ năm 24/03/2022

Ngày 24/03/2022 (Thứ năm: Tư Mệnh Hoàng Đạo) Ngày: Bính Tý Tháng: Quý Mão, Năm Nhâm Dần Kỵ Tuổi: Canh Ngọ, Mậu Ngọ. Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Quả Cầu Đá Hắc Ngà TUỔI TÝ : đầu Tam Tai – Bính Tý (Thủy, 27 nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu): Ngày more »

Tử vi Phương Đông: Thứ tư 23/03/2022

Ngày 23/03/2022 (Thứ tư: Nguyên Vũ Hắc Đạo) Ngày : Ất Hợi Tháng : Quý Mão, Năm Nhâm Dần Kỵ Tuổi: Quý Tỵ, Tân Tỵ. Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Thiềm Thừ Bột Đá Xanh TUỔI TÝ : đầu Tam Tai – Bính Tý (Thủy, 27 nam Mộc Đức nữ Thủy more »

Tử vi Phương Đông: Thứ ba 22/03/2022

Ngày 22/03/2022 (Thứ ba: Thiên Lao Hắc Đạo) Ngày : Giáp Tuất Tháng : Quý Mão, Năm Nhâm Dần Kỵ Tuổi: Nhâm Thìn, Canh Thìn. Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Mắt Mèo Vàng Nâu 20 Li TUỔI TÝ : – Bính Tý (Thủy, 27 nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu): Không more »

Tử vi Phương Đông: Thứ hai 21/03/2022

Ngày 21/03/2022 (Thứ Hai: Ngọc Đường Hoàng Đạo ) Ngày: Quý Dậu Tháng: Quý Mão, Năm: Nhâm Dần Kỵ Tuổi: Đinh Mão, Tân Mão. Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Phúc Lộc Thọ Kim Sa TUỔI TÝ : – Bính Tý (Thủy, 27 nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu): Ngày thuận lợi more »
Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat