tử vi hàng ngày tuổi tí

Tử vi Phương Đông: Chủ nhật 20/03/2022

Ngày 20/03/2022 (Chủ Nhật: Bạch Hổ Hắc Đạo) Ngày : Nhâm Thân Tháng: Quý Mão, Năm: Nhâm Dần Kỵ Tuổi: Bính Dần, Canh Dần. Vật Phẩm May Mắn ngày hôm nay: Chuỗi Mắt Mèo 14 Li TUỔI TÝ : – Bính Tý (Thủy, 27 nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu): Nên tìm gặp quý nhân more »

Tử vi Phương Đông: Thứ bảy 19/03/2022

Ngày 19/03/2022 (Thứ Bảy: Kim Đường Hoàng Đạo) Ngày: Tân Mùi Tháng: Quý Mão, Năm: Nhâm Dần Kỵ Tuổi: Quý Sửu, Đinh Sửu. Vật Phẩm May Mắn ngày hôm nay: Tỳ Hưu Bên Chữ Phước TUỔI TÝ : – Bính Tý (Thủy, 27 nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu): Gia đạo có đình đám, tiệc more »

Tử vi Phương Đông: Thứ sáu 18/03/2022

Ngày 18/03/2022 (Thứ Sáu: Kim Quỹ Hoàng Đạo ) Ngày: Canh Ngọ. Tháng: Quý Mão, Năm: Nhâm Dần Kỵ Tuổi: : Nhâm Tý, Bính Tý. Vật Phẩm May Mắn ngày hôm nay: Nhị Lang Thần TUỔI TÝ : – Bính Tý (Thủy, 27 nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu): Ngày xung của bổn mạng. Có more »

Tử vi Phương Đông: Thứ năm 17/03/2022

Ngày 17/03/2022 (Thứ năm: Chu Tước Hắc Đạo) Ngày: Kỷ Tỵ Tháng: Quý Mão, Năm Nhâm Dần Kỵ Tuổi: Tân Hợi, Đinh Hợi. Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Cóc Đồng TUỔI TÝ : – Bính Tý (Thủy, 27 nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu): Mọi việc không nên để lâu dài, more »

Tử vi Phương Đông: Thứ tư 16/03/2022

Ngày 16/03/2022 (Thứ tư: Thiên Hình Hắc Đạo) Ngày : Mậu Thìn Tháng : Quý Mão, Năm Nhâm Dần Kỵ Tuổi: Tân Dậu, Đinh Dậu Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Thiềm Thừ Cẩm Thạch TUỔI TÝ : – Bính Tý (Thủy, 27 nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu): Nên có sự more »

Tử vi Phương Đông: Thứ ba 15/03/2022

Ngày 01/03/2022 (Thứ ba: Minh Đường Hoàng Đạo) Ngày : Đinh Mão Tháng : Quý Mão, Năm Nhâm Dần Kỵ Tuổi: Ất Dậu, Quý Dậu. Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Chuỗi Mắt Mèo 8 Li TUỔI TÝ : – Bính Tý (Thủy, 27 nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu): Ngày có more »

Tử vi Phương Đông: Thứ hai 14/03/2022

Ngày 14/03/2022 (Thứ Hai: Thanh Long Hoàng Đạo ) Ngày: Bính Dần Tháng: Quý Mão, Năm: Nhâm Dần Kỵ Tuổi: Giáp Thân, Nhâm Thân. Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Đại Bàng Kim Sa TUỔI TÝ : – Bính Tý (Thủy, 27 nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu): Nên đi xa hoặc more »

Tử vi Phương Đông: Chủ nhật 13/03/2022

Ngày 13/03/2022 (Chủ Nhật: Câu Trần Hắc Đạo) Ngày : Ất Sửu Tháng: Quý Mão, Năm: Nhâm Dần Kỵ Tuổi: Kỷ Mùi, Quý Mùi. Vật Phẩm May Mắn ngày hôm nay: Heo Tam Thể TUỔI TÝ : – Bính Tý (Thủy, 27 nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu): Ngày có sự thay đổi, hoặc đã more »

Tử vi Phương Đông: Thứ bảy 12/03/2022

Ngày 12/03/2022 (Thứ Bảy: Tư Mệnh Hoàng Đạo) Ngày: Giáp Tý Tháng: Quý Mão, Năm: Nhâm Dần Kỵ Tuổi: Mậu Ngọ, Nhâm Ngọ. Vật Phẩm May Mắn ngày hôm nay: Tượng chó xanh (Tuất) TUỔI TÝ : – Bính Tý (Thủy, 27 nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu): Hết sức tránh sự tranh luận, tranh more »

Tử vi Phương Đông: Thứ sáu 11/03/2022

Ngày 11/03/2022 (Thứ Sáu: Thiên Hình Hắc Đạo ) Ngày: Quý Hợi. Tháng: Quý Mão, Năm: Nhâm Dần Kỵ Tuổi: : Đinh Tỵ, ất Tỵ. Vật Phẩm May Mắn ngày hôm nay: Chuỗi Thạch Anh Nhiều Màu TUỔI TÝ : – Bính Tý (Thủy, 27 nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu): Nếu công việc đang more »

Tử vi Phương Đông: Thứ năm 10/03/2022

Ngày 10/03/2022 (Thứ năm: Thiên Lao Hắc Đạo) Ngày: Nhâm Tuất Tháng: Quý Mão, Năm Nhâm Dần Kỵ Tuổi: Bính Thìn , Giáp Thìn. Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Quan Công Đồng Nhỏ TUỔI TÝ : – Bính Tý (Thủy, 27 nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu): Không nên mưu cầu more »

Tử vi Phương Đông: Thứ tư 09/03/2022

Ngày 09/03/2022 (Thứ tư: Ngọc Đường Hoàng Đạo) Ngày : Tân Dậu Tháng : Quý Mão, Năm Nhâm Dần Kỵ Tuổi: Tân Dậu, Đinh Dậu. Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Cây Mẫu Đơn Hoa Đỏ TUỔI TÝ : – Bính Tý (Thủy, 27 nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu): Ngày có more »
Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat