tử vi hàng ngày tuổi tí

Tử vi Phương Đông: Chủ nhật 27/02/2022

Ngày 27/02/2022 (Chủ Nhật: Câu Trần Hắc Đạo) Ngày : Tân Hợi, Tháng: Nhâm Dần, Năm: Nhâm Dần Kỵ Tuổi: Ất Tỵ, Kỷ Tỵ. Vật Phẩm May Mắn ngày hôm nay: Rồng Đá Dạ Quang TUỔI TÝ : – Bính Tý (Thủy, 27 nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu): Ngày có sự bận rộn về more »

Tử vi Phương Đông: Thứ bảy 26/02/2022

Ngày 26/02/2022 (Thứ Bảy: Tư Mệnh Hoàng Đạo) Ngày: Canh Tuất Tháng: Nhâm Dần, Năm: Nhâm Dần Kỵ Tuổi: Giáp Thìn, Mậu Thìn,. Vật Phẩm May Mắn ngày hôm nay: Chó Vàng Ôm Hồ Lô TUỔI TÝ : – Bính Tý (Thủy, 27 nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu): Gia đạo có nhiều bất an, more »

Tử vi Phương Đông: Thứ sáu 25/02/2022

Ngày 25/01/2022 (Thứ Sáu: Nguyên Vũ Hắc Đạo ) Ngày: Kỷ Dậu Tháng: Nhâm Dần, Năm: Nhâm Dần Kỵ Tuổi: : Tân Mão, ất Mão. Vật Phẩm May Mắn ngày hôm nay: Hồ Lô Đồng Trơn TUỔI TÝ : – Bính Tý (Thủy, 27 nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu): Ngày thuận lợi cho việc more »

Tử vi Phương Đông: Thứ năm 24/02/2022

Ngày 24/02/2022 (Thứ năm: Thiên Lao Hắc Đạo) Ngày: Mậu Thân Tháng: Nhâm Dần, Năm Nhâm Dần Kỵ Tuổi: Canh Dần, Giáp Dần. Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Tượng Khỉ Cẩm Thạch TUỔI TÝ : – Bính Tý (Thủy, 27 nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu): Ngày chỉ thuận lợi cho more »

Tử vi Phương Đông: Thứ tư 23/02/2022

Ngày 23/02/2022 (Thứ tư: Ngọc Đường Hoàng Đạo) Ngày : Đinh Mùi Tháng : Nhâm Dần, Năm Nhâm Dần Kỵ Tuổi: Kỷ Sửu, Tân Sửu. Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Tiền Xu Bát Quái TUỔI TÝ : – Bính Tý (Thủy, 27 nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu): Ngày chỉ thuận more »

Tử vi Phương Đông: Thứ ba 22/02/2022

Ngày 22/02/2022 (Thứ ba: Bạch Hổ Hắc Đạo) Ngày : Bính Ngọ Tháng : Nhâm Dần, Năm Nhâm Dần Kỵ Tuổi: Mậu Tý, Canh Tý. Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Chuỗi Tỳ Hưu Hắc Ngà TUỔI TÝ : – Bính Tý (Thủy, 27 nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu): Ngày xung more »

Tử vi Phương Đông: Thứ hai 21/02/2022

Ngày 21/02/2022 (Thứ Hai: Kim Đường Hoàng Đạo ) Ngày: Ất Tỵ Tháng: Nhâm Dần, Năm: Nhâm Dần Kỵ Tuổi: Quý Hợi, Tân Hợi. Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Bát Quái Hổ Phù TUỔI TÝ : – Bính Tý (Thủy, 27 nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu): Dù có muốn đi more »

Tử vi Phương Đông: Chủ nhật 20/02/2022

Ngày 20/02/2022 (Chủ Nhật: Kim Quỹ Hoàng Đạo) Ngày : Giáp Thìn Tháng: Nhâm Dần, Năm: Nhâm Dần Kỵ Tuổi: Nhâm Tuất, Canh Tuất. Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Bát Quái Nhôm Lồi TUỔI TÝ : – Bính Tý (Thủy, 27 nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu): Ngày hoàn toàn không more »

Tử vi Phương Đông: Thứ bảy 19/02/2022

Ngày 19/02/2022 (Thứ Bảy: Chu Tước Hắc Đạo) Ngày: Quý Mão Tháng: Nhâm Dần, Năm: Nhâm Dần Kỵ Tuổi: Tân Dậu, Đinh Dậu. Vật Phẩm May Mắn ngày hôm nay: Bông Thạch Anh Tím TUỔI TÝ : – Bính Tý (Thủy, 27 nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu): Bắt tay vào công việc gì cũng more »

Tử vi Phương Đông: Thứ sáu 18/02/2022

Ngày 18/01/2022 (Thứ Sáu: Thiên Hình Hắc Đạo ) Ngày: Nhâm Dần Tháng: Nhâm Dần, Năm: Nhâm Dần Kỵ Tuổi: : Canh Thân, Bính Thân. Vật Phẩm May Mắn ngày hôm nay: Hồ Lô Tự Nhiên TUỔI TÝ : – Bính Tý (Thủy, 27 nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu): Cần xem lại những phương more »

Tử vi Phương Đông: Thứ năm 17/02/2022

Ngày 17/02/2022 (Thứ năm: Minh Đường Hoàng Đạo) Ngày: Giáp Ngọ Tháng: Nhâm Dần, Năm Nhâm Dần Kỵ Tuổi: Quý Mùi, Đinh Mùi. Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Mặt Tỳ Hưu Phỉ Thúy TUỔI TÝ : – Bính Tý (Thủy, 27 nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu): Có người đi xa. more »

Tử vi Phương Đông: Thứ tư 16/02/2022

Ngày 16/02/2022 (Thứ tư: Thanh Long Hoàng Đạo) Ngày : Canh Tý Tháng : Nhâm Dần, Năm Nhâm Dần Kỵ Tuổi: Nhâm Ngọ, Bính Ngọ. Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Hồ Ly Đá Hắc Ngà TUỔI TÝ : – Bính Tý (Thủy, 27 nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu): Ngày tuổi more »
Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat