tử vi hàng tuần từ 24/02

Tử vi Phương Đông tuần từ 24/02/2015 – 01/03/2015

Tuần mới từ 24/02/2015 – 01/03/2015, ẤT SỬU 30 TUỔI: Đừng nóng nảy, cáu gắt chỉ gây bất lợi cho mình thôi. Giải pháp tốt nhất là phải mềm mỏng, uyển chuyển mới đưa đến thành công được. Tiền bạc và công việc vẫn bình thường. Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn tuần này: Cóc more »
Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat