tử vi tháng 11 của bạn

Tử vi Phương Đông : Tháng 11/2016

Từ ngày 1/11/2016 đến ngày 30/11/2016 NĂM BÍNH THÂN (Sơn Hạ HỎA – Lửa dưới núi) Kiến KỶ HỢI – Tiết LẬP ĐÔNG (thuộc tháng Mười ÂL, đủ) Ngày vào tiết LẬP ĐÔNG : 7/11/2016 (tức ngày 8 tháng 10 ÂL) Ngày vào khí Tiểu Tuyết : 22/11/2016 (tức ngày 23 tháng 10 ÂL) Hành more »

Tử vi Phương Đông : Tháng 11/2015

Từ ngày 1/11/2015 đến ngày 30/11/2015 NĂM ẤT MÙI (Sa Trung KIM – Vàng trong cát) Kiến ĐINH HỢI – Tiết LẬP ĐÔNG (thuộc tháng Mười ÂL, đủ) Ngày vào tiết LẬP ĐÔNG : 8/11/2015 (tức ngày 27 tháng 9 ÂL) Ngày vào khí TIỂU TUYẾT : 22/11/2015 (tức ngày 11 tháng 10 ÂL) Hành more »

Tử vi Phương Đông : Tháng 11/2014

Từ ngày 1/11/2014 đến ngày 30/11/2014 NĂM GIÁP NGỌ (Sa Trung KIM – Vàng trong cát) Kiến ẤT HỢI – Tiết LẬP ĐÔNG (thuộc mười ÂL, đủ) Ngày vào tiết Lập Đông : 7/11/2014 (tức ngày 15 tháng 9.n ÂL) Ngày vào khí Tiểu Tuyết : 22/11/2014 (tức ngày 1 tháng 10 ÂL) Hành : more »
Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat