tử vi thứ ba của bạn

Tử vi Phương Đông: Thứ ba 13/04/2021

Ngày 13/04/2021 (Thứ Ba: Câu Trần Hắc Đạo) Ngày: Tân Mão Tháng: Nhâm Thìn, Năm: Tân Sửu Kỵ Tuổi: Quý Dậu, Kỷ Dậu. Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Chuông Gió Đồng May Mắn TUỔI TÝ : – Bính Tý (Thủy, 26 nam Thái Âm nữ Thái Bạch): Có cuộc đi ngắn, more »

Tử vi Phương Đông: Thứ ba 06/04/2021

Ngày 06/04/2021 (Thứ Ba: Bạch Hổ Hắc Đạo) Ngày: Giáp Thân Tháng: Tân Mão, Năm: Tân Sửu Kỵ Tuổi: Mậu Dần, Bính Dần. Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Nàng Khỉ Cõng Như Ý TUỔI TÝ : – Bính Tý (Thủy, 26 nam Thái Âm nữ Thái Bạch): Nên cẩn trọng về more »

Tử vi Phương Đông: Thứ ba 30/03/2021

Ngày 30/03/2021 (Thứ Ba: Câu Trần Hắc Đạo) Ngày: Đinh Sửu Tháng: Tân Mão, Năm: Tân Sửu Kỵ Tuổi: Tân Mùi, Kỷ Mùi. Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Tượng song tiên heo vàng ngọc TUỔI TÝ : – Bính Tý (Thủy, 26 nam Thái Âm nữ Thái Bạch): Ngày có nhiều more »

Tử vi Phương Đông: Thứ ba 23/03/2021

Ngày 23/03/2021 (Thứ Ba: Kim Quỹ Hoàng Đạo) Ngày: Canh Ngọ Tháng: Tân Mão, Năm: Tân Sửu Kỵ Tuổi: Nhâm Tý, Bính Tý. Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Voi Xanh Choàng Tiền TUỔI TÝ : – Bính Tý (Thủy, 26 nam Thái Âm nữ Thái Bạch): Ngày xung của bổn mạng. more »

Tử vi Phương Đông: Thứ ba 16/03/2021

Ngày 16/03/2021 (Thứ Ba: Nguyên Vũ Hắc Đạo .) Ngày: Quý Hợi Tháng: Tân Mão, Năm: Tân Sửu Kỵ Tuổi: Đinh Tỵ, ất Tỵ. Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Phúc Lộc Thọ Vàng TUỔI TÝ : – Bính Tý (Thủy, 26 nam Thái Ấm nữ Thái Bạch): Nếu công việc đang more »

Tử vi Phương Đông: Thứ ba 09/03/2021

Ngày 09/03/2021 (Thứ Ba: Kim Quỹ Hoàng Đạo.) Ngày: Bính Thìn Tháng: Canh Dần, Năm: Tân Sửu Kỵ Tuổi: Mậu Tuất, Nhâm Tuất. Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Tiền Dơi Bát Quát TUỔI TÝ : – Bính Tý (Thủy, 26 nam Thái Ấm nữ Thái Bạch): Không nên nản chí khi more »

Tử vi Phương Đông: Thứ ba 02/03/2021

Ngày 02/03/2021 (Thứ Ba: Nguyên Vũ Hắc Đạo.) Ngày: Kỷ Dậu Tháng: Canh Dần, Năm: Tân Sửu Kỵ Tuổi: Tân Mão, ất Mão. Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Vòng Ngọc Phỉ Thúy TUỔI TÝ : – Bính Tý (Thủy, 26 nam Thái Ấm nữ Thái Bạch): Ngày thuận lợi cho việc more »

Tử vi Phương Đông: Thứ ba 23/02/2021

Ngày 23/02/2021 (Thứ Ba: Thiên Hình Hắc Đạo) Ngày: Nhâm Dần Tháng: Canh Dần, Năm: Tân Sửu Kỵ Tuổi: Canh Thân, Bính Thân. Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Bắp Cải Mini TUỔI TÝ : – Bính Tý (Thủy, 26 nam Thái Ấm nữ Thái Bạch): Cần xem lại những phương tiện more »

Tử vi Phương Đông: Thứ ba 16/02/2021

Ngày 16/02/2021 (Thứ Ba: Ngọc Đường Hoàng Đạo) Ngày: Ất Mùi Tháng: Canh Dần, Năm: Tân Sửu Kỵ Tuổi: Kỷ Sửu, Quý Sửu. Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Rồng Lưu Ly Phun Châu TUỔI TÝ : – Bính Tý (Thủy, 26 nam Thái Ấm nữ Thái Bạch): Mọi sự mong cầu more »

Tử vi Phương Đông: Thứ ba 09/02/2021

Ngày 09/02/2021 (Thứ Ba: Thiên Hình Hắc Đạo) Ngày: Mậu Tý Tháng: Kỷ Sửu, Năm: Canh Tý Kỵ Tuổi: Bính Ngọ, Giáp Ngọ. Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Chuột Vàng Cõng Hồ Lô TUỔI TÝ : – Bính Tý (Thủy, 25 nam Kế Đô nữ Thái Dương): Ngày tuổi của bổn more »

Tử vi Phương Đông: Thứ ba 02/02/2021

Ngày 02/02/2021 (Thứ Ba: Ngọc Đường Hoàng Đạo) Ngày: Tân Tỵ Tháng: Kỷ Sửu, Năm: Canh Tý Kỵ Tuổi: Ất Hợi, Kỷ Hợi. Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Cá Chép Vượt Vũ Môn TUỔI TÝ : – Bính Tý (Thủy, 25 nam Kế Đô nữ Thái Dương): Chỉ nên ngồi yên more »

Tử vi Phương Đông: Thứ ba 26/01/2021

Ngày 26/01/2021 (Thứ Ba: Thanh Long Hoàng Đạo) Ngày: Giáp Tuất Tháng: Kỷ Sửu, Năm: Canh Tý Kỵ Tuổi: Nhâm Thìn, Canh Thìn Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Chó Xanh Lưng Tiền TUỔI TÝ : – Bính Tý (Thủy, 25 nam Kế Đô nữ Thái Dương): Không nên có sự đối more »
Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat