tử vi thứ ba của bạn

Tử vi Phương Đông: Thứ ba 17/05/2022

Ngày 17/05/2022 (Thứ ba: Thanh Long Hoàng Đạo) Ngày : Canh Ngọ Tháng : Ất Tỵ, Năm Nhâm Dần Kỵ Tuổi: Nhâm Tý, Bính Tý. Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Thuyền Buồm Ngọc Đa Sắc TUỔI TÝ : đầu Tam Tai – Bính Tý (Thủy, 27 nam Mộc Đức nữ Thủy more »

Tử vi Phương Đông: Thứ ba 10/05/2022

Ngày 10/05/2022 (Thứ ba: Kim Đường Hoàng Đạo) Ngày : Quý Hợi Tháng : Ất Tỵ, Năm Nhâm Dần Kỵ Tuổi: Quý Hợi, Tân Hợi. Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Phật Bản Mệnh Phỉ Thúy Tuổi Tý TUỔI TÝ : đầu Tam Tai – Bính Tý (Thủy, 27 nam Mộc Đức more »

Tử vi Phương Đông: Thứ ba 03/05/2022

Ngày 03/05/2022 (Thứ ba: Tư Mệnh Hoàng Đạo) Ngày : Bính Thìn Tháng : Ất Tỵ, Năm Nhâm Dần Kỵ Tuổi: Mậu Tuất, Nhâm Tuất. Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Móc Khóa Tỳ Hưu Mắt mèo TUỔI TÝ : đầu Tam Tai – Bính Tý (Thủy, 27 nam Mộc Đức nữ more »

Tử vi Phương Đông: Thứ ba 26/04/2022

Ngày 26/04/2022 (Thứ ba: Kim Đường Hoàng Đạo) Ngày : Kỷ Dậu Tháng : Giáp Thìn, Năm Nhâm Dần Kỵ Tuổi: Tân Mão, ất Mão. Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Thiềm Thừ Thạch Anh Vàng TUỔI TÝ : đầu Tam Tai – Bính Tý (Thủy, 27 nam Mộc Đức nữ Thủy more »

Tử vi Phương Đông: Thứ ba 12/04/2022

Ngày 12/04/2022 (Thứ ba: Chu Tước Hắc Đạo) Ngày : Ất Mùi Tháng : Giáp Thìn, Năm Nhâm Dần Kỵ Tuổi: Nhâm Tuất, Canh Tuất. Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Rồng Đồng TUỔI TÝ : đầu Tam Tai – Bính Tý (Thủy, 27 nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu): Mọi sự more »

Tử vi Phương Đông: Thứ ba 05/04/2022

Ngày 05/04/2022 (Thứ ba: Thiên Lao Hắc Đạo) Ngày : Mậu Tý Tháng : Giáp Thìn, Năm Nhâm Dần Kỵ Tuổi: Bính Ngọ, Giáp Ngọ.. Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Tỳ Hưu Đá lam Ngọc TUỔI TÝ : đầu Tam Tai – Bính Tý (Thủy, 27 nam Mộc Đức nữ Thủy more »

Tử vi Phương Đông: Thứ ba 29/03/2022

Ngày 29/03/2022 (Thứ ba: Chu Tước Hắc Đạo) Ngày : Tân Tỵ Tháng : Quý Mão, Năm Nhâm Dần Kỵ Tuổi: Ất Hợi, Kỷ Hợi. Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Hồ Lô Năm Quả TUỔI TÝ : đầu Tam Tai – Bính Tý (Thủy, 27 nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu): more »

Tử vi Phương Đông: Thứ ba 22/03/2022

Ngày 22/03/2022 (Thứ ba: Thiên Lao Hắc Đạo) Ngày : Giáp Tuất Tháng : Quý Mão, Năm Nhâm Dần Kỵ Tuổi: Nhâm Thìn, Canh Thìn. Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Mắt Mèo Vàng Nâu 20 Li TUỔI TÝ : – Bính Tý (Thủy, 27 nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu): Không more »

Tử vi Phương Đông: Thứ ba 15/03/2022

Ngày 01/03/2022 (Thứ ba: Minh Đường Hoàng Đạo) Ngày : Đinh Mão Tháng : Quý Mão, Năm Nhâm Dần Kỵ Tuổi: Ất Dậu, Quý Dậu. Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Chuỗi Mắt Mèo 8 Li TUỔI TÝ : – Bính Tý (Thủy, 27 nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu): Ngày có more »

Tử vi Phương Đông: Thứ ba 08/03/2022

Ngày 08/03/2022 (Thứ ba: Bạch Hổ Hắc Đạo) Ngày : Canh Thân Tháng : Quý Mão, Năm Nhâm Dần Kỵ Tuổi: Nhâm Dần, Mậu Dần. Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Hồ Ly Hắc Ngà TUỔI TÝ : – Bính Tý (Thủy, 27 nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu): Mọi việc nên more »

Tử vi Phương Đông: Thứ ba 01/03/2022

Ngày 01/03/2022 (Thứ ba: Minh Đường Hoàng Đạo) Ngày : Bính Ngọ Tháng : Nhâm Dần, Năm Nhâm Dần Kỵ Tuổi: Ất Mùi, Tân Mùi. Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Long Quy Cõng Bát Quái TUỔI TÝ : – Bính Tý (Thủy, 27 nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu): Ngày thuận more »

Tử vi Phương Đông: Thứ ba 22/02/2022

Ngày 22/02/2022 (Thứ ba: Bạch Hổ Hắc Đạo) Ngày : Bính Ngọ Tháng : Nhâm Dần, Năm Nhâm Dần Kỵ Tuổi: Mậu Tý, Canh Tý. Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Chuỗi Tỳ Hưu Hắc Ngà TUỔI TÝ : – Bính Tý (Thủy, 27 nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu): Ngày xung more »
Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat