tử vi thứ bảy của bạn

Tử vi Phương Đông: Thứ bảy 07/01/2023

Ngày 07/01/2022 (Thứ Bảy: Chu Tước Hắc Đạo ) Ngày: Ất Sửu Tháng: Quý Sửu, Năm: Nhâm Dần Kỵ Tuổi: Kỷ Mùi, Quý Mùi. Vật Phẩm May Mắn ngày hôm nay: Mèo Vàng Bên Giỏ Vàng TUỔI TÝ : giữa Tam Tai – Bính Tý (Thủy, 28 nam La Hầu nữ Kế Đô): Ngày có more »

Tử vi Phương Đông: Thứ ba 03/01/2023

Ngày 03/01/2023(Thứ Ba: Câu Trần Hắc Đạo ) Ngày: Tân Dậu Tháng: Quý Sửu, Năm: Nhâm Dần Kỵ Tuổi: Quý Mão, Kỷ Mão. Vật Phẩm May Mắn ngày hôm nay: Tỳ Hưu Lưu Ly TUỔI TÝ : giữa Tam Tai – Bính Tý (Thủy, 28 nam La Hầu nữ Kế Đô): Ngày có hỷ sự, more »

Tử vi Phương Đông: Thứ ba 08/11/2022

Ngày 08/11/2022 (Thứ Ba: Ngọc Đường Hoàng Đạo ) Ngày: Ất Sửu Tháng: Tân Hợi, Năm: Nhâm Dần Kỵ Tuổi: Kỷ Mùi, Quý Mùi. Vật Phẩm May Mắn ngày hôm nay: Chuỗi Thạch Anh Trắng TUỔI TÝ : đầu Tam Tai – Bính Tý (Thủy, 27 nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu): Ngày có sự more »

Tử vi Phương Đông: Thứ bảy 24/09/2022

Ngày 24/09/2022 (Thứ Bảy: Thiên Hình Hắc Đạo ) Ngày: Canh Thìn Tháng: Kỷ Dậu, Năm: Nhâm Dần Kỵ Tuổi: Giáp Tuất, Mậu Tuất. Vật Phẩm May Mắn ngày hôm nay: Di Lạc Thạch Anh Hồng TUỔI TÝ : đầu Tam Tai – Bính Tý (Thủy, 27 nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu): Không nên more »

Tử vi Phương Đông: Thứ ba 06/09/2022

Ngày 06/09/2022 (Thứ Bảy: Thiên Lao Hắc Đạo ) Ngày: Nhâm Tuất Tháng: Kỷ Dậu, Năm: Nhâm Dần Kỵ Tuổi: Bính Thìn , Giáp Thìn. Vật Phẩm May Mắn ngày hôm nay: Chuỗi Phỉ Thúy Tỳ Hưu TUỔI TÝ : đầu Tam Tai – Bính Tý (Thủy, 27 nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu): Không more »

Tử vi Phương Đông: Thứ bảy 27/08/2022

Ngày 27/08/2022 (Thứ Bảy: Tư Mệnh Hoàng Đạo ) Ngày: Nhâm Tý. Tháng: Kỷ Dậu, Năm: Nhâm Dần Kỵ Tuổi: Giáp Ngọ, Canh Ngọ. Vật Phẩm May Mắn ngày hôm nay: Chuông Gió Đồng Tâm TUỔI TÝ : đầu Tam Tai – Bính Tý (Thủy, 27 nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu): Ngày tuổi của more »

Tử vi Phương Đông: Thứ bảy 20/08/2022

Ngày 20/08/2022 (Thứ Bảy: Kim Đường Hoàng Đạo ) Ngày: Ất Tỵ Tháng: Mậu Thân, Năm: Nhâm Dần Kỵ Tuổi: Quý Hợi, Tân Hợi. Vật Phẩm May Mắn ngày hôm nay: Phật Bản Mệnh TUỔI TÝ : đầu Tam Tai – Bính Tý (Thủy, 27 nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu): Dù có muốn đi more »

Tử vi Phương Đông: Thứ bảy 30/07/2022

Ngày 30/07/2022 (Thứ Bảy: Thiên Lao Hắc Đạo ) Ngày: Giáp Thân Tháng: Mậu Thân, Năm: Nhâm Dần Kỵ Tuổi: Mậu Dần, Bính dần. Vật Phẩm May Mắn ngày hôm nay: Chùm Nho Ngọc Tủy TUỔI TÝ : đầu Tam Tai – Bính Tý (Thủy, 27 nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu): Nên cẩn trọng more »

Tử vi Phương Đông: Thứ bảy 23/07/2022

Ngày 23/07/2022 (Thứ Bảy: Chu Tước Hắc Đạo ) Ngày: Đinh Sửu Tháng: Đinh Mùi, Năm: Nhâm Dần Kỵ Tuổi: Tân Mùi, Kỷ Mùi. Vật Phẩm May Mắn ngày hôm nay: Ngọc Bội Khắc Hoa Văn TUỔI TÝ : đầu Tam Tai – Bính Tý (Thủy, 27 nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu): Ngày có more »

Tử vi Phương Đông: Thứ bảy 09/07/2022

Ngày 09/07/2022 (Thứ Bảy: Minh Đường Hoàng Đạo ) Ngày: Quý Hợi Tháng: Đinh Mùi, Năm: Nhâm Dần Kỵ Tuổi: Đinh Tỵ, ất Tỵ. Vật Phẩm May Mắn ngày hôm nay: Long Quy Hoàng Long TUỔI TÝ : đầu Tam Tai – Bính Tý (Thủy, 27 nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu): Nếu công việc more »

Tử vi Phương Đông: Thứ bảy 02/07/2022

Ngày 02/07/2022 (Thứ Bảy: Bạch Hổ Hắc Đạo ) Ngày: Bính Thìn Tháng: Đinh Mùi, Năm: Nhâm Dần Kỵ Tuổi: Mậu Tuất, Nhâm Tuất. Vật Phẩm May Mắn ngày hôm nay: Tam Đa Mạ Vàng Bóng TUỔI TÝ : đầu Tam Tai – Bính Tý (Thủy, 27 nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu): Không nên more »

Tử vi Phương Đông: Thứ bảy 25/06/2022

Ngày 25/06/2022 (Thứ Bảy: Minh Đường Hoàng Đạo ) Ngày: Kỷ Dậu Tháng: Bính Ngọ, Năm: Nhâm Dần Kỵ Tuổi: Tân Mão, Ất Mão. Vật Phẩm May Mắn ngày hôm nay: Uyên Ương Trắng TUỔI TÝ : đầu Tam Tai – Bính Tý (Thủy, 27 nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu): Ngày thuận lợi cho more »
Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat