tử vi thứ sáu của bạn

Tử vi Phương Đông: Thứ sáu 20/03/2015

Ngày 20/03/2015 ( Thứ Sáu: Bảo Quang Hoàng Đạo ) Giờ: Bính Tý, Ngày: Ất Mùi, Tháng: Kỷ Mão, Năm: Ất Mùi. Kỵ tuổi: Kỷ Sửu, Quý Sửu. Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Nhẫn Trơn Ngọc Myanmar TUỔI TÝ : – Bính Tý (Thủy, 20 nam Thổ Tú nữ Vân Hớn) more »

Tử vi Phương Đông: Thứ sáu 13/03/2015

Ngày 13/03/2015 ( Thứ Sáu: Thanh long Hoàng Đạo ) Giờ: Nhâm Tý, Ngày: Mậu Tý, Tháng: Mậu Dần, Năm: Ất Mùi. Kỵ tuổi: Nhâm Ngọ, Giáp Ngọ. Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Quả Cầu Thạch Anh Đen TUỔI TÝ : – Bính Tý (Thủy, 20 nam Thổ Tú nữ Vân more »

Tử vi Phương Đông: Thứ sáu 06/03/2015

Ngày 06/03/2015 ( Thứ Sáu: Bảo Quang Hoàng Đạo ) Giờ: Mậu Tý, Ngày: Tân Tỵ, Tháng: Mậu Dần, Năm: Ất Mùi. Kỵ tuổi: Ất Hợi, Kỷ Hợi. Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Quả Cầu Thạch Anh Trắng TUỔI TÝ : – Bính Tý (Thủy, 20 nam Thổ Tú nữ Vân more »

Tử vi Phương Đông: Thứ sáu 27/02/2015

Ngày 27/02/2015 ( Thứ Sáu: Tư Mệnh Hoàng Đạo ) Giờ: Giáp Tý, Ngày: Giáp Tuất, Tháng: Mậu Dần, Năm: Ất Mùi. Kỵ tuổi: Mậu Thìn, Canh Thìn. Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Ngọc Bội Tỳ Hưu Mã Não Đỏ TUỔI TÝ : – Bính Tý (Thủy, 20 nam Thổ Tú more »

Tử vi Phương Đông: Thứ sáu 20/02/2015

Ngày 20/02/2015 ( Thứ Sáu: Chu Tước Hắc Đạo ) Giờ: Canh Tý, Ngày: Đinh Mão, Tháng: Mậu Dần, Năm: Ất Mùi. Kỵ tuổi: Tân Dậu, Quý Dậu. Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Vòng Tay Tỳ Hưu Ngọc Xanh TUỔI TÝ : – Bính Tý (Thủy, 20 nam Thổ Tú nữ more »

Tử vi Phương Đông: Thứ sáu 06/02/2015

Ngày 06/02/2015 ( Thứ Sáu: Minh Đường Hoàng Đạo ) Giờ: Nhâm Tý, Ngày: Quý Sửu, Tháng: Mậu Dần, Năm: Ất Mùi. Kỵ tuổi: Đinh Mùi, Tân Mùi. Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Thất Tinh Trận Thạch TUỔI TÝ : – Bính Tý (Thủy, 20 nam Thổ Tú nữ Vân Hớn) more »

Tử vi Phương Đông: Thứ sáu 30/01/2015

Ngày 30/01/2015 ( Thứ Sáu: Bạch Hổ Hắc Đạo ) Giờ: Mậu Tý, Ngày: Bính Ngọ, Tháng: Mậu Dần, Năm: Ất Mùi. Kỵ tuổi: Canh Tý, Mậu Tý. Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Hồ Lô Cóc Tụ Bảo TUỔI TÝ : – Bính Tý (Thủy, 19 nam La Hầu nữ Kế more »

Tử vi Phương Đông: Thứ sáu 23/01/2015

Ngày 23/01/2015 ( Thứ Sáu: Câu Trần Hắc Đạo ) Giờ: Giáp Tý, Ngày: Kỷ Hợi, Tháng: Mậu Dần, Năm: Giáp Ngọ. Kỵ tuổi: Nhâm Thìn, Giáp Ngọ. Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Quả Cầu Phong Thủy TUỔI TÝ : – Bính Tý (Thủy, 19 nam La Hầu nữ Kế Đô) more »

Tử vi Phương Đông: Thứ sáu 16/01/2015

Ngày 16/01/2015 ( Thứ Sáu: Bạch Hổ Hắc Đạo) Giờ: Canh Tý, Ngày: Nhâm Thìn Tháng: Đinh Sửu, Năm: Giáp Ngọ. Kỵ tuổi: Bính Tuất, Giáp Tuất. Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Dê Đá Hoàng Long TUỔI TÝ : – Bính Tý (Thủy, 19 nam La Hầu nữ Kế Đô) :Có more »

Tử vi Phương Đông: Thứ sáu 09/01/2015

Ngày 09/01/2015 ( Thứ Sáu: Câu Trần Hắc Đạo) Giờ: Bính Tý, Ngày: Ất Dậu, Tháng: Đinh Sửu, Năm: Giáp Ngọ. Kỵ tuổi: Kỷ Mão, Đinh Mão Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Tỳ Hưu Vàng Như Ý TUỔI TÝ : – Bính Tý (Thủy, 19 nam La Hầu nữ Kế Đô) more »

Tử vi Phương Đông: Thứ sáu 02/01/2015

Ngày 2/1/2015 ( Thứ Sáu: Kim Quỹ Hoàng Đạo ) Giờ: Nhâm Tý, Ngày: Mậu Dần, Tháng: Đinh Sửu, Năm: Giáp Ngọ. Kỵ tuổi: Nhâm Thân, Giáp Thân. Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Cá Chép Lá Sen TUỔI TÝ : – Bính Tý (Thủy, 19 nam La Hầu nữ Kế Đô) more »

Tử vi Phương Đông: Thứ sáu 26/12/2014

Ngày 26/12/2014 ( Thứ Sáu : Nguyên Vũ Hắc Đạo ) Giờ: Mậu Tý, Ngày Tân Mùi, Tháng: Đinh Sửu, Năm: Giáp Ngọ. Kỵ tuổỉ: Ất Sửu, Đinh Sửu Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Long Quy Hóa Tam Sát TUỔI TÝ : – Bính Tý (Thủy, 19 nam La Hầu nữ more »
Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat