vị trí Ám Tài

Xác định và bố trí vị trí chiêu tài để nhà ở được may mắn hơn

Trong phong thủy học có hai cách nói về vị trí chiêu tài, đó là “Tài vị mang tính tượng trưng” và “tài vị mang tính thực chất”, cũng chính là vị trí Minh Tài và Ám Tài mà chúng ta đang nói đến. Vị trí Minh Tài thường là vị trí đường chéo bên more »
Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat