vị trí không nên bố trí cầu thang trong nhà

Những vị trí trong nhà bị cấm kỵ bố trí cầu thang

Theo phong thủy, khí trong nhà luôn đi từ ngoài vào và thoái ở phía sau. Do đó, nếu cầu thang đặt đi từ phía sau nhà lên sẽ làm cho các tầng trên lần lượt bị suy khí. Điều này sẽ khiến sức khỏe và tài lộc của người sống trong nhà suy giảm. more »
Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat