xem tử vi ngày

Tử vi Phương Đông: Thứ hai 11/8/2014

Ngày 11/08/2014 : Thứ Hai ( Thiên Hình Hắc Đạo ) Giờ : Giáp Tý, Ngày : Giáp Dần. Tháng: Nhâm Thân. Năm: Giáp Ngọ Kỵ tuổỉ : Mậu Thân, Bính Thân Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Tượng Hoa Mẫu Đơn Phú Qúy TUỔI TÝ : – Bính Tý (Thủy, 19 more »

Tử vi Phương Đông: Chủ Nhật 10/8/2014

Ngày 10/08/2014 : Chủ Nhật ( Minh Đường Hoàng Đạo ) Giờ : Nhâm Tý, Ngày : Quý Sửu. Tháng: Nhâm Thân. Năm: Giáp Ngọ Kỵ tuổỉ : Đinh Mùi, Tân Mùi Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Bình Chim Hỷ Tước TUỔI TÝ : – Bính Tý (Thủy, 19 nam La more »

Tử vi Phương Đông: Thứ bảy 09/8/2014

Ngày 09/08/2014 : Thứ Bảy ( Thanh Long Hoàng Đạo ) Giờ : Canh Tý, Ngày Nhâm Tý. Tháng: Nhâm Thân. Năm: Giáp Ngọ Kỵ tuổỉ : Bính Ngọ, Canh Ngọ Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Đèn Ngũ Hành Đồng TUỔI TÝ : – Bính Tý (Thủy, 19 nam La Hầu more »

Tử vi Phương Đông: Thứ sáu 08/8/2014

Ngày 08/08/2014 : Thứ Sáu ( Câu Trần Hắc Đạo ) Giờ : Mậu Tý, Ngày Tân Hợi. Tháng: Nhâm Thân. Năm: Giáp Ngọ Kỵ tuổỉ : Ất Tỵ, Kỷ Tỵ Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Ngựa Mã Đáo Thành Công TUỔI TÝ : – Bính Tý (Thủy, 19 nam La more »

Tử vi Phương Đông: Thứ năm 07/8/2014

Ngày 07/08/2014 : Thứ Năm ( Tư Mệnh Hoàng Đạo ) Giờ : Bính Tý, Ngày Canh Tuất. Tháng: Nhâm Thân. Năm: Giáp Ngọ Kỵ tuổỉ : Giáp Thìn, Mậu Thìn Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Tỳ Hưu Tiêu Ngọc Nâu TUỔI TÝ : – Bính Tý (Thủy, 19 nam La more »

Tử vi Phương Đông: Thứ tư 06/8/2014

Ngày 06/08/2014 : Thứ Tư ( Nguyên Vũ Hắc Đạo ) Giờ : Giáp Tý, Ngày Kỷ Dậu. Tháng: Nhâm Thân. Năm: Giáp Ngọ Kỵ tuổỉ : Quý Mão, Ất Mão Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Bông Thạch Anh Tím Nhỏ TUỔI TÝ : – Bính Tý (Thủy, 19 nam La more »

Tử vi Phương Đông: Thứ ba 05/8/2014

Ngày 05/08/2014 : Thứ Ba ( Thiên Lao Hắc Đạo ) Giờ : Nhâm Tý, Ngày Mậu Thân. Tháng: Nhâm Thân. Năm: Giáp Ngọ Kỵ tuổỉ : Nhâm Dần, Giáp Dần Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Long Quy Rùa Đầu Rồng TUỔI TÝ : – Bính Tý (Thủy, 19 nam La more »

Tử vi Phương Đông: Thứ hai 04/8/2014

Ngày 04/08/2014 : Thứ Hai ( Ngọc Đường Hoàng Đạo ) Giờ : Canh Tý, Ngày Đinh Mùi. Tháng: Nhâm Thân. Năm: Giáp Ngọ Kỵ tuổỉ : Tân Sửu, Kỷ Sửu Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Cóc Ba Chân Đá Hoàng Long TUỔI TÝ : – Bính Tý (Thủy, 19 nam more »

Tử vi Phương Đông: Chủ Nhật 03/8/2014

Ngày 03/08/2014 : Chủ Nhật ( Bạch Hổ Hắc Đạo ) Giờ : Mậu Tý, Ngày Bính Ngọ. Tháng: Nhâm Thân. Năm: Giáp Ngọ Kỵ tuổỉ : Canh Tý, Mậu Tý Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Cọp Vàng Đế Gỗ TUỔI TÝ : – Bính Tý (Thủy, 19 nam La Hầu more »

Tử vi Phương Đông: Thứ bảy 02/8/2014

Ngày 02/08/2014 : Thứ Bảy ( Bảo Quang Hoàng Đạo ) Giờ : Bính Tý, Ngày Ất Tỵ. Tháng: Nhâm Thân. Năm: Giáp Ngọ Kỵ tuổỉ : Kỷ Hợi, Tân Hợi Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Gậy Như Ý Xanh Ngọc TUỔI TÝ : – Bính Tý (Thủy, 19 nam La more »

Tử vi Phương Đông: Thứ sáu 01/8/2014

Ngày 01/08/2014 : Thứ Sáu ( Kim Quỹ Hoàng Đạo ) Giờ : Giáp Tý, Ngày Giáp Thìn. Tháng: Nhâm Thân. Năm: Giáp Ngọ Kỵ tuổi : Mậu Tuất, Canh Tuất Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Qủa Cầu Ngọc Đông Linh TUỔI TÝ : – Bính Tý (Thủy, 19 nam La more »

Tử vi Phương Đông: Thứ năm 31/7/2014

Ngày 31/07/2014 : Thứ Năm ( Chu Tước Hắc Đạo ) Giờ : Nhâm Tý, Ngày Quý Mão. Tháng: Nhâm Thân. Năm: Giáp Ngọ Kỵ tuổỉ : Đinh Dậu, Tân Dậu Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Tỳ Hưu Trên Hồ Lô TUỔI TÝ : – Bính Tý (Thủy, 19 nam La more »
Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat