xem tử vi ngày

Tử vi Phương Đông: Thứ tư 30/03/2022

Ngày 30/03/2022 (Thứ tư: Kim Quỹ Hoàng Đạo) Ngày : Nhâm Ngọ Tháng : Quý Mão, Năm Nhâm Dần Kỵ Tuổi: Giáp Tý, Canh Tý. Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Chuỗi Đá Hoa Mai TUỔI TÝ : đầu Tam Tai – Bính Tý (Thủy, 27 nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu): more »

Tử vi Phương Đông: Thứ ba 29/03/2022

Ngày 29/03/2022 (Thứ ba: Chu Tước Hắc Đạo) Ngày : Tân Tỵ Tháng : Quý Mão, Năm Nhâm Dần Kỵ Tuổi: Ất Hợi, Kỷ Hợi. Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Hồ Lô Năm Quả TUỔI TÝ : đầu Tam Tai – Bính Tý (Thủy, 27 nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu): more »

Tử vi Phương Đông: Thứ năm 24/03/2022

Ngày 24/03/2022 (Thứ năm: Tư Mệnh Hoàng Đạo) Ngày: Bính Tý Tháng: Quý Mão, Năm Nhâm Dần Kỵ Tuổi: Canh Ngọ, Mậu Ngọ. Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Quả Cầu Đá Hắc Ngà TUỔI TÝ : đầu Tam Tai – Bính Tý (Thủy, 27 nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu): Ngày more »

Tử vi Phương Đông: Thứ tư 23/03/2022

Ngày 23/03/2022 (Thứ tư: Nguyên Vũ Hắc Đạo) Ngày : Ất Hợi Tháng : Quý Mão, Năm Nhâm Dần Kỵ Tuổi: Quý Tỵ, Tân Tỵ. Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Thiềm Thừ Bột Đá Xanh TUỔI TÝ : đầu Tam Tai – Bính Tý (Thủy, 27 nam Mộc Đức nữ Thủy more »

Tử vi Phương Đông: Thứ ba 22/03/2022

Ngày 22/03/2022 (Thứ ba: Thiên Lao Hắc Đạo) Ngày : Giáp Tuất Tháng : Quý Mão, Năm Nhâm Dần Kỵ Tuổi: Nhâm Thìn, Canh Thìn. Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Mắt Mèo Vàng Nâu 20 Li TUỔI TÝ : – Bính Tý (Thủy, 27 nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu): Không more »

Tử vi Phương Đông: Thứ sáu 18/03/2022

Ngày 18/03/2022 (Thứ Sáu: Kim Quỹ Hoàng Đạo ) Ngày: Canh Ngọ. Tháng: Quý Mão, Năm: Nhâm Dần Kỵ Tuổi: : Nhâm Tý, Bính Tý. Vật Phẩm May Mắn ngày hôm nay: Nhị Lang Thần TUỔI TÝ : – Bính Tý (Thủy, 27 nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu): Ngày xung của bổn mạng. Có more »

Tử vi Phương Đông: Thứ năm 17/03/2022

Ngày 17/03/2022 (Thứ năm: Chu Tước Hắc Đạo) Ngày: Kỷ Tỵ Tháng: Quý Mão, Năm Nhâm Dần Kỵ Tuổi: Tân Hợi, Đinh Hợi. Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Cóc Đồng TUỔI TÝ : – Bính Tý (Thủy, 27 nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu): Mọi việc không nên để lâu dài, more »

Tử vi Phương Đông: Thứ tư 16/03/2022

Ngày 16/03/2022 (Thứ tư: Thiên Hình Hắc Đạo) Ngày : Mậu Thìn Tháng : Quý Mão, Năm Nhâm Dần Kỵ Tuổi: Tân Dậu, Đinh Dậu Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Thiềm Thừ Cẩm Thạch TUỔI TÝ : – Bính Tý (Thủy, 27 nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu): Nên có sự more »

Tử vi Phương Đông: Thứ ba 15/03/2022

Ngày 01/03/2022 (Thứ ba: Minh Đường Hoàng Đạo) Ngày : Đinh Mão Tháng : Quý Mão, Năm Nhâm Dần Kỵ Tuổi: Ất Dậu, Quý Dậu. Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Chuỗi Mắt Mèo 8 Li TUỔI TÝ : – Bính Tý (Thủy, 27 nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu): Ngày có more »

Tử vi Phương Đông: Thứ sáu 11/03/2022

Ngày 11/03/2022 (Thứ Sáu: Thiên Hình Hắc Đạo ) Ngày: Quý Hợi. Tháng: Quý Mão, Năm: Nhâm Dần Kỵ Tuổi: : Đinh Tỵ, ất Tỵ. Vật Phẩm May Mắn ngày hôm nay: Chuỗi Thạch Anh Nhiều Màu TUỔI TÝ : – Bính Tý (Thủy, 27 nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu): Nếu công việc đang more »

Tử vi Phương Đông: Thứ năm 10/03/2022

Ngày 10/03/2022 (Thứ năm: Thiên Lao Hắc Đạo) Ngày: Nhâm Tuất Tháng: Quý Mão, Năm Nhâm Dần Kỵ Tuổi: Bính Thìn , Giáp Thìn. Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Quan Công Đồng Nhỏ TUỔI TÝ : – Bính Tý (Thủy, 27 nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu): Không nên mưu cầu more »

Tử vi Phương Đông: Thứ tư 09/03/2022

Ngày 09/03/2022 (Thứ tư: Ngọc Đường Hoàng Đạo) Ngày : Tân Dậu Tháng : Quý Mão, Năm Nhâm Dần Kỵ Tuổi: Tân Dậu, Đinh Dậu. Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Cây Mẫu Đơn Hoa Đỏ TUỔI TÝ : – Bính Tý (Thủy, 27 nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu): Ngày có more »
Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat