xem tử vi ngày

Tử vi Phương Đông: Thứ năm 03/03/2022

Ngày 03/03/2022 (Thứ năm: Minh Đường Hoàng Đạo) Ngày: Ất Mão Tháng: Quý Mão, Năm Nhâm Dần Kỵ Tuổi: Kỷ Dậu, Đinh Dậu. Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Rắn Vàng Phú Quý TUỔI TÝ : – Bính Tý (Thủy, 27 nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu): Nên dè dặt trong mọi more »

Tử vi Phương Đông: Thứ tư 02/03/2022

Ngày 02/03/2022 (Thứ tư: Thiên Hình Hắc Đạo) Ngày : Giáp Dần Tháng : Nhâm Dần, Năm Nhâm Dần Kỵ Tuổi: Mậu Thân, Bính Thân. Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Nhẫn Tỳ Hưu Hắc Ngà TUỔI TÝ : – Bính Tý (Thủy, 27 nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu): Người mặc more »

Tử vi Phương Đông: Thứ ba 01/03/2022

Ngày 01/03/2022 (Thứ ba: Minh Đường Hoàng Đạo) Ngày : Bính Ngọ Tháng : Nhâm Dần, Năm Nhâm Dần Kỵ Tuổi: Ất Mùi, Tân Mùi. Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Long Quy Cõng Bát Quái TUỔI TÝ : – Bính Tý (Thủy, 27 nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu): Ngày thuận more »

Tử vi Phương Đông: Thứ sáu 25/02/2022

Ngày 25/01/2022 (Thứ Sáu: Nguyên Vũ Hắc Đạo ) Ngày: Kỷ Dậu Tháng: Nhâm Dần, Năm: Nhâm Dần Kỵ Tuổi: : Tân Mão, ất Mão. Vật Phẩm May Mắn ngày hôm nay: Hồ Lô Đồng Trơn TUỔI TÝ : – Bính Tý (Thủy, 27 nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu): Ngày thuận lợi cho việc more »

Tử vi Phương Đông: Thứ năm 24/02/2022

Ngày 24/02/2022 (Thứ năm: Thiên Lao Hắc Đạo) Ngày: Mậu Thân Tháng: Nhâm Dần, Năm Nhâm Dần Kỵ Tuổi: Canh Dần, Giáp Dần. Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Tượng Khỉ Cẩm Thạch TUỔI TÝ : – Bính Tý (Thủy, 27 nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu): Ngày chỉ thuận lợi cho more »

Tử vi Phương Đông: Thứ tư 23/02/2022

Ngày 23/02/2022 (Thứ tư: Ngọc Đường Hoàng Đạo) Ngày : Đinh Mùi Tháng : Nhâm Dần, Năm Nhâm Dần Kỵ Tuổi: Kỷ Sửu, Tân Sửu. Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Tiền Xu Bát Quái TUỔI TÝ : – Bính Tý (Thủy, 27 nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu): Ngày chỉ thuận more »

Tử vi Phương Đông: Thứ ba 22/02/2022

Ngày 22/02/2022 (Thứ ba: Bạch Hổ Hắc Đạo) Ngày : Bính Ngọ Tháng : Nhâm Dần, Năm Nhâm Dần Kỵ Tuổi: Mậu Tý, Canh Tý. Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Chuỗi Tỳ Hưu Hắc Ngà TUỔI TÝ : – Bính Tý (Thủy, 27 nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu): Ngày xung more »

Tử vi Phương Đông: Thứ sáu 18/02/2022

Ngày 18/01/2022 (Thứ Sáu: Thiên Hình Hắc Đạo ) Ngày: Nhâm Dần Tháng: Nhâm Dần, Năm: Nhâm Dần Kỵ Tuổi: : Canh Thân, Bính Thân. Vật Phẩm May Mắn ngày hôm nay: Hồ Lô Tự Nhiên TUỔI TÝ : – Bính Tý (Thủy, 27 nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu): Cần xem lại những phương more »

Tử vi Phương Đông: Thứ năm 17/02/2022

Ngày 17/02/2022 (Thứ năm: Minh Đường Hoàng Đạo) Ngày: Giáp Ngọ Tháng: Nhâm Dần, Năm Nhâm Dần Kỵ Tuổi: Quý Mùi, Đinh Mùi. Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Mặt Tỳ Hưu Phỉ Thúy TUỔI TÝ : – Bính Tý (Thủy, 27 nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu): Có người đi xa. more »

Tử vi Phương Đông: Thứ tư 16/02/2022

Ngày 16/02/2022 (Thứ tư: Thanh Long Hoàng Đạo) Ngày : Canh Tý Tháng : Nhâm Dần, Năm Nhâm Dần Kỵ Tuổi: Nhâm Ngọ, Bính Ngọ. Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Hồ Ly Đá Hắc Ngà TUỔI TÝ : – Bính Tý (Thủy, 27 nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu): Ngày tuổi more »

Tử vi Phương Đông: Thứ ba 15/02/2022

Ngày 15/02/2022 (Thứ ba: Câu Trần Hắc Đạo) Ngày : Kỷ Hợi Tháng : Nhâm Dần, Năm Nhâm Dần Kỵ Tuổi: Tân Tỵ, Đinh Tỵ. Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Tỳ Hưu Đông Linh Xanh TUỔI TÝ : – Bính Tý (Thủy, 27 nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu): Ngày có more »

Tử vi Phương Đông: Thứ sáu 11/02/2022

Ngày 11/01/2022 (Thứ Sáu: Ngọc Đường Hoàng Đạo ) Ngày: Ất Mùi Tháng: Nhâm Dần, Năm: Nhâm Dần Kỵ Tuổi: : Kỷ Sửu, Quý Sửu. Vật Phẩm May Mắn ngày hôm nay: Mặt Nhẫn Mẫu Đơn Thạch Anh Vàng TUỔI TÝ : – Bính Tý (Thủy, 27 nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu): Mọi sự more »
Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat