ý nghĩa giấc mơ thấy ô dù

Giải mã ý nghĩa của giấc mơ thấy ô dù và con số may mắn nên đánh

Ô là vật dụng được thiết kế gồm cán ô (hay thân dù, giống cây gậy ba toong) và lọng ô, dụng cụ bằng vải có hình cây nấm để che đậy được gắn cố định vào cán ô và có khả năng xòe, gấp để có thể cụp hoặc bật ô, gấp xếp cho more »
Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat