ý nghĩa khi mơ thấy máu

Giải mã các bí ẩn giấc mơ thấy máu

Hút máu, uấng máu hay dùng máu viết chữ vẽ tranh chính là những hoạt động mang tính chất thần bí đó. Rất nhiều truyền thuyết mê tín cũng bao gồm hàm ý này. Máu có thể mang ý nghĩa trực tiếp, đó là “nguồn gốc cuộc sống”. Với ý nghĩa này, máu được xem more »
Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat