Bài trí phòng tắm

Nguyên tắc bất biến khi thiết kế phòng tắm trong nhà để được may mắn

Về bản chất phòng tắm/ phòng WC không sạch sẽ vì vậy nên lấy độc trị độc bằng cách đăt ở hướng xấu, dữ. Như vậy vừa có tác dụng biến giữ thành lành, vừa tránh tình trạng đặt đè lên hướng lành sẽ ảnh hưởng đến các sao lành làm và làm suy giảm more »
Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat