cách dùng gương bát quái

Hướng nhà xấu có thể dùng gương bát quái để hóa giải được không?

Gương bát quái có tác dụng hóa sát, Tịch tà. Tùy loại gương khác nhau mà có các công năng khác nhau. Gương có tác dụng phản chiếu lại đối tượng đẩy các khí xấu (do xung sát từ môi trường). Trên gương có thể là lồi, lõm, bát quái, la kinh, Hổ phù,… để more »
Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat