Nền nhà phòng khách

Trang trí phòng khách nên nhớ kỹ những cấm kị này mà tránh kẻo rước họa

Điểm quan trọng nhất trong trang trí phòng khách là đủ ánh sáng để tạo được 3 trường khí và môi trường tâm lý, sinh lý tốt, con người sẽ mạnh khỏe đinh tài lưỡng vượng. Vì vậy, đối với chung cư trên thì ban công không nên đặt quá nhiều chậu hoa cảnh, tránh more »
Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat