ngoại hình nhà

Thế nào là ngoại hình nhà ở hợp phong thủy ?

Con người cư trú lấy đất lớn, núi sông làm chủ nên khí mạch của đất lớn. Núi sông là rất quan trọng, chúng liên hệ mật thiết với họa phúc của con người… Con người cư trú lấy đất lớn, núi sông làm chủ, nên khí mạch của đất lớn, núi sông là rất more »

Ngoại hình ngôi nhà theo phong thủy

Con người cư trú lấy đất lớn, núi sông làm chủ, nên khí mạch của đất lớn, núi sông là rất quan trọng.Chúng liên hệ mật thiết với họa phúc của con người. Nếu ngoại hình nhà không tốt, chỉ có nội hình đúng phép thì cũng không tốt hoàn toàn. Con người cư trú more »
Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat