ngoại thất nhà

Thế nào là ngoại hình nhà ở hợp phong thủy ?

Con người cư trú lấy đất lớn, núi sông làm chủ nên khí mạch của đất lớn. Núi sông là rất quan trọng, chúng liên hệ mật thiết với họa phúc của con người… Con người cư trú lấy đất lớn, núi sông làm chủ, nên khí mạch của đất lớn, núi sông là rất more »
Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat