nội thất gỗ

Người mệnh thổ có nên bài trí nội thất bằng gỗ ?

Gia chủ mệnh thổ nên lựa chọn hành thổ làm chủ đạo nhưng vẫn cần bổ sung các yếu tố của hành sinh – khắc để tạo sự cân bằng. Có phải tất cả những người mệnh thổ không nên sử dụng nhiều gỗ vì mộc sẽ khắc thổ? Nhiều người hiểu chưa đúng về more »

Người mệnh Thổ có nên sử dụng nội thất gỗ trong nhà ở ?

Vợ chồng tôi đều thuộc mạng thổ (sinh các năm 1968, 1969) nên nghe nói là không nên sử dụng nhiều gỗ trong làm nhà vì mộc sẽ khắc thổ. Vợ chồng tôi đều thuộc mạng thổ (sinh các năm 1968, 1969) nên nghe nói là không nên sử dụng nhiều gỗ trong làm nhà more »

Người mệnh Mộc và nội thất gỗ

Vợ chồng tôi đều thuộc mạng thổ (sinh các năm 1968, 1969) nên nghe nói là không nên sử dụng nhiều gỗ trong làm nhà vì mộc sẽ khắc thổ. Xin hỏi quý báo điều này thực hư ra sao, vì ngày xưa làm gì có chất liệu khác ngoài gỗ khi cất nhà, mà more »
Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat