táo quân

Nằm ngủ trên bếp dễ bị đau thần kinh

Nếu giường ngủ kê ngay trên bếp sẽ rất khó ngủ, thậm chí người ngủ trên đó dễ nảy sinh tâm lý nóng nảy. Điều này hoàn toàn với suy diễn có thể bị bệnh thần kinh hay đau đầu kinh niên… Với nhà có hai tầng trở lên, nhất là nhà chật, việc kê more »
Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat