tử vi tháng 9 của bạn

Tử vi Phương Đông : Tháng 9/2016

Từ ngày 1/9/2016 đến ngày 30/9/2016 NĂM BÍNH THÂN (Sơn Hạ HỎA – Lửa dưới núi) Kiến ĐINH DẬU – Tiết BẠCH LỘ (thuộc tháng Tám ÂL, đủ) Ngày vào tiết BẠCH LỘ : 7/9/2016 (tức ngày 7 tháng 8 ÂL) Ngày vào khí Thu Phân : 22/9/2016 (tức ngày 22 tháng 8 ÂL) Hành more »

Tử vi Phương Đông : Tháng 9/2015

Từ ngày 1/9/2015 đến ngày 30/9/2015 NĂM ẤT MÙI (Sa Trung KIM – Vàng trong cát) Kiến ẤT DẬU – Tiết BẠCH LỘ (thuộc tháng tám ÂL, đủ) Ngày vào tiết BẠCH LỘ : 8/9/2015 (tức ngày 26 tháng 7 ÂL) Ngày vào khí Thu Phân : 23/9/2015 (tức ngày 11 tháng 8 ÂL) Hành more »

Tử vi Phương Đông : Tháng 9/2014

Từ ngày 1/9/2014 đến ngày 30/9/2014 NĂM GIÁP NGỌ (Sa Trung KIM – Vàng trong cát) Kiến QUÝ DẬU – Tiết BẠCH LỘ (thuộc Tám ÂL, đủ) Ngày vào tiết Bạch Lộ : 8/9/2014 (tức ngày 15 tháng 8 ÂL) Ngày vào khí Thu Phân : 23/9/2014 (tức ngày 30 tháng 8 ÂL) Hành : more »
Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat