Xem Bói Tử Vi

Tử vi Phương Đông: Thứ sáu 09/12/2016

su-tu-hoang-long-h036-02 Ngày 09/12/2016 (Thứ Sáu: Kim Đường Hoàng Đạo) Giờ: Bính Tý, Ngày: Ất Sửu Tháng: Canh Tý, Năm: Bính Thân. Kỵ Tuổi: Kỷ Mùi, Quý Mùi Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Sư Tử Đá Vàng TUỔI TÝ TUỔI BÍNH TÝ: (Thủy, 21 nam Thủy Diệu nữ Mộc Đức) Ngày có sự more »

Tử vi Phương Đông: Thứ tư 07/12/2016

cc2024-mai-h0a-kim-tien Ngày 07/12/2016 (Thứ Tư: Chu Tước Hắc Đạo) Giờ: Nhâm Tý, Ngày: Quý Hợi Tháng: Canh Tý, Năm: Bính Thân. Kỵ Tuổi: Đinh Tỵ, ất Tỵ Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Mai Hoa Thập Toàn TUỔI TÝ TUỔI BÍNH TÝ: (Thủy, 21 nam Thủy Diệu nữ Mộc Đức) Nếu công việc more »

Tử vi Phương Đông: Thứ ba 06/12/2016

g133a-gay-nhu-y-sa-kim-nho Ngày 06/12/2016 (Thứ Ba: Thiên Hình Hắc Đạo) Giờ: Canh Tý, Ngày: Nhâm Tuất Tháng: Canh Tý, Năm: Bính Thân. Kỵ Tuổi: Bính Thìn, Giáp Thìn Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Gậy Như Ý Kim Sa TUỔI TÝ TUỔI BÍNH TÝ: (Thủy, 21 nam Thủy Diệu nữ Mộc Đức) Không nên more »

Tử vi Phương Đông: Thứ Hai 05/12/2016

s6084-chuoi-thach-anh-hong-ban-dep Ngày 05/12/2016 (Thứ Hai: Minh Đường Hoàng Đạo) Giờ: Mậu Tý, Ngày: Giáp Dần Tháng: Canh Tý, Năm: Bính Thân. Kỵ Tuổi: Quý Mão, Kỷ Mão Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Vòng Tay Thạch Anh Hồng Tử vi tuổi Tý Tử vi đầu tuần của tuổi Tý sinh động và phong more »

Tử vi Phương Đông: Chủ nhật 04/12/2016

s6046-chuoi-dong-linh-ban-dep-2 Ngày 04/12/2016 (Chủ Nhật: Thanh Long Hoàng Đạo) Giờ: Bính Tý, Ngày: Canh Thân Tháng: Canh Tý, Năm: Bính Thân. Kỵ Tuổi: Nhâm Dần, Mậu Dần, Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Vòng Tay Ngọc Đông Linh TUỔI TÝ TUỔI BÍNH TÝ: (Thủy, 21 nam Thủy Diệu nữ Mộc Đức) Mọi việc more »

Tử vi Phương Đông: Thứ bảy 03/12/2016

g150a-di-lac-vang Ngày 03/12/2016 (Thứ Bảy: Câu Trần Hắc Đạo) Giờ: Giáp Tý, Ngày: Kỷ Mùi Tháng: Canh Tý, Năm: Bính Thân. Kỵ Tuổi: Đinh Sửu, ất Sửu Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Phật Di Lạc Ngũ Phúc TUỔI TÝ TUỔI BÍNH TÝ: (Thủy, 21 nam Thủy Diệu nữ Mộc Đức) Ngày chỉ more »

Tử vi Phương Đông: Thứ sáu 02/12/2016

k171m-tam-da-sa-kim-lon Ngày 02/12/2016 (Thứ Sáu: Tư Mệnh Hoàng Đạo) Giờ: Nhâm Tý, Ngày: Mậu Ngọ Tháng: Canh Tý, Năm: Bính Thân. Kỵ Tuổi: Bính Tý, Giáp Tý Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Tam Đa Vàng Sa Kim TUỔI TÝ TUỔI BÍNH TÝ: (Thủy, 21 nam Thủy Diệu nữ Mộc Đức) Ngày xung more »

Tử vi Phương Đông: Thứ năm 01/12/2016

g114a-ngua-vang-phi-tren-ho-lo Ngày 01/12/2016 (Thứ Năm: Nguyên Vũ Hắc Đạo) Giờ: Canh Tý, Ngày: Đinh Tỵ Tháng: Canh Tý, Năm: Bính Thân. Kỵ Tuổi: Kỷ Hợi, Quý Hợi Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Ngựa Vàng Phi Nước Đại TUỔI TÝ TUỔI BÍNH TÝ: (Thủy, 21 nam Thủy Diệu nữ Mộc Đức) Mọi việc more »

Tử vi Phương Đông: Thứ tư 30/11/2016

d211-ty-huu-dong-dung-2 Ngày 30/11/2016 (Thứ Tư: Thiên Lao Hắc Đạo) Giờ: Mậu Tý, Ngày: Bính Thìn Tháng: Canh Tý, Năm: Bính Thân. Kỵ Tuổi: Mậu Tuất, Nhâm Tuất Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Cặp Tỳ Hưu Đồng TUỔI TÝ TUỔI BÍNH TÝ: (Thủy, 21 nam Thủy Diệu nữ Mộc Đức) Không nên nản more »

Tử vi Phương Đông: Thứ ba 29/11/2016

g127a-nhu-y-luu-ly-2 Ngày 22/11/2016 (Thứ Ba: Ngọc Đường Hoàng Đạo) Giờ: Bính Tý, Ngày: Ất Mão Tháng: Canh Tý, Năm: Bính Thân. Kỵ Tuổi: Kỷ Dậu, Đinh Dậu Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Gậy Như Ý Song Ngư TUỔI TÝ TUỔI BÍNH TÝ: (Thủy, 21 nam Thủy Diệu nữ Mộc Đức) Nên dè more »

Tử vi Phương Đông: Thứ Hai 28/11/2016

g062a-3-ga-venh-duoi Ngày 28/11/2016 (Thứ Hai: Thiên Lao Hắc Đạo) Giờ: Giáp Tý, Ngày: Giáp Dần Tháng: Kỷ Hợi, Năm: Bính Thân. Kỵ Tuổi: Mậu Thân, Bính Thân Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Gà Vàng Đuôi Vểnh TUỔI TÝ TUỔI BÍNH TÝ: (Thủy, 21 nam Thủy Diệu nữ Mộc Đức) Người mặc dù more »
Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat