Xem Bói Tử Vi

Tử vi Phương Đông: Thứ ba 16/08/2016

s5160-s3-10024-vong-ngoc-myanmar Ngày 16/08/2016 ( Thứ Ba: Bạch Hổ Hắc Đạo ) Giờ: Bính Tý, Ngày: Canh Ngọ, Tháng: Bính Thân, Năm: Bính Thân. Kỵ Tuổi: Giáp Tý, Bính Tý. Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Vòng Ngọc Myanmar TUỔI TÝ : – Bính Tý (Thủy, 21 nam Thủy Diệu nữ Mộc Đức) : more »

Tử vi Phương đông: Thứ hai 15/8/2016

chuoi-ngoc-hong-luc-baofb Ngày 15/08/2016 ( Thứ Hai: Bảo Quang Hoàng Đạo ) Giờ: Giáp Tý, Ngày: Kỷ Tỵ, Tháng: Bính Thân, Năm: Bính Thân. Kỵ Tuổi: Quý Hợi, Đinh Hợi. Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Vòng Ngọc Hồng Lục Bảo TUỔI TÝ : – Bính Tý (Thủy, 21 nam Thủy Diệu nữ Mộc more »

Tử vi Phương Đông: Chủ Nhật 14/8/2016

s6016-vong-ty-huu-mat-meo Ngày 14/08/2016 ( Chủ Nhật: Kim Quỹ Hoàng Đạo ) Giờ: Nhâm Tý, Ngày: Mậu Thìn, Tháng: Bính Thân, Năm: Bính Thân. Kỵ Tuổi: Nhâm Tuất, Bính Tuất. Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Vòng Tỳ Hưu Mắt Mèo TUỔI TÝ : – Bính Tý (Thủy, 21 nam Thủy Diệu nữ Mộc more »

Tử vi Phương Đông: Thứ bảy 13/08/2016

vm117-ho-phach-2 Ngày 13/08/2016 ( Thứ Bảy: Chu Tước Hắc Đạo ) Giờ: Canh Tý, Ngày: Đinh Mão, Tháng: Bính Thân, Năm: Bính Thân. Kỵ Tuổi: Tân Dậu, Quý Dậu. Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Mặt Hổ Phách Tỳ Hưu TUỔI TÝ : – Bính Tý (Thủy, 21 nam Thủy Diệu nữ Mộc more »

Tử vi Phương Đông: Thứ sáu 12/08/2016

s6044-chuoi-dong-linh-ban-dep-lon Ngày 12/08/2016 ( Thứ Sáu: Thiên Hình Hắc Đạo ) Giờ: Mậu Tý, Ngày: Bính Dần, Tháng: Bính Thân, Năm: Bính Thân. Kỵ Tuổi: Canh Thân, Nhâm Thân. Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Vòng Tay Ngọc Đông Linh TUỔI TÝ : – Bính Tý (Thủy, 21 nam Thủy Diệu nữ Mộc more »

Tử vi Phương Đông: Thứ năm 11/08/2016

K178M-bap-cai-vang-2 Ngày 11/08/2016 ( Thứ Năm: Minh Đường Hoàng Đạo ) Giờ: Bính Tý, Ngày: Giáp Tý, Tháng: Bính Thân, Năm: Bính Thân. Kỵ Tuổi: Kỷ Mùi, Quý Mùi Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Bắp Cải Chiêu Tài Vàng Tử vi tuổi Tý Tử vi ngày 11/8/2016, người tuổi Tý do Thủy more »

Tử vi Phương Đông: Thứ tư 10/8/2016

kc008-cay-tai-loc-chau-su-mini Ngày 10/08/2016 ( Thứ Tư: Thanh Long Hoàng Đạo ) Giờ: Giáp Tý, Ngày: Giáp Tý, Tháng: Bính Thân, Năm: Bính Thân. Kỵ Tuổi: Mậu Ngọ, Nhâm Ngọ. Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Cây Tài Lộc TUỔI TÝ : – Bính Tý (Thủy, 21 nam Thủy Diệu nữ Mộc Đức) : more »

Tử vi Phương Đông: Thứ ba 09/08/2016

s6093-dong-tien-ma-nao Ngày 09/08/2016 ( Thứ Ba: Câu Trần Hắc Đạo ) Giờ: Nhâm Tý, Ngày: Quý Hợi, Tháng: Bính Thân, Năm: Bính Thân. Kỵ Tuổi: Đinh Tỵ, Ất Tỵ. Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Móc Khóa Đồng Tiền TUỔI TÝ : – Bính Tý (Thủy, 21 nam Thủy Diệu nữ Mộc Đức) more »

Tử vi Phương đông: Thứ hai 08/8/2016

hm098-that-tinh-mat-meo-1 Ngày 08/08/2016 ( Thứ Hai: Tư Mệnh Hoàng Đạo ) Giờ: Canh Tý, Ngày: Nhâm Tuất, Tháng: Bính Thân, Năm: Bính Thân. Kỵ Tuổi: Bính Thìn, Giáp Thìn. Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Thất Tinh Trận Mắt Mèo TUỔI TÝ : – Bính Tý (Thủy, 21 nam Thủy Diệu nữ Mộc more »

Tử vi Phương Đông: Chủ Nhật 07/8/2016

HM101-that-tinh-dong-linh Ngày 07/08/2016 ( Chủ Nhật: Nguyên Vũ Hắc Đạo ) Giờ: Mậu Tý, Ngày: Tân Dậu, Tháng: Bính Thân, Năm: Bính Thân. Kỵ Tuổi: Ất Mão, Kỷ Mão. Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Thất Tinh Trận Đông Linh TUỔI TÝ : – Bính Tý (Thủy, 21 nam Thủy Diệu nữ Mộc more »

Tử vi Phương Đông: Thứ bảy 06/08/2016

h150g-ty-huu-tai-phu-tiet-tiet-2 Ngày 06/08/2016 ( Thứ Bảy: Thiên Lao Hắc Đạo ) Giờ: Bính Tý, Ngày: Canh Thân, Tháng: Bính Thân, Năm: Bính Thân. Kỵ Tuổi: Giáp Dần, Mậu Dần. Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Tỳ Hưu Chiêu Tài TUỔI TÝ : – Bính Tý (Thủy, 21 nam Thủy Diệu nữ Mộc Đức) more »
Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat