Tử Vi Hàng Ngày

Tử vi Phương Đông: Thứ năm 14/11/2019

Ngày 14/11/2019 (Thứ Năm: Nguyên Vũ Hắc Đạo) Giờ: Bính Tý, Ngày: Ất Mão Tháng: Ất Hợi, Năm: Kỷ Hợi Kỵ Tuổi: Kỷ Dậu, Đinh Dậu Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Cặp Tỳ Hưu Đá Hoàng Long XEM TỬ VI NGÀY MỚI THỨ NĂM NGÀY 14/11/2019 TUỔI TÝ – Tử vi more »

Tử vi Phương Đông: Thứ tư 13/11/2019

Ngày 13/11/2019 (Thứ Tư: Thiên Lao Hắc Đạo) Giờ: Giáp Tý, Ngày: Giáp Dần Tháng: Ất Hợi, Năm: Kỷ Hợi Kỵ Tuổi: Mậu Thân, Bính Thân Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Phật Bản Mệnh Hư Không Tạng XEM TỬ VI NGÀY MỚI THỨ TƯ NGÀY 13/11/2019 TUỔI TÝ – Tử vi more »

Tử vi Phương Đông: Thứ ba 12/11/2019

Ngày 12/11/2019 (Thứ Ba: Ngọc Đường Hoàng Đạo) Giờ: Nhâm Tý, Ngày: Quý Sửu Tháng: Ất Hợi, Năm: Kỷ Hợi Kỵ Tuổi: Ất Mùi, Tân Mùi Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Heo Ngọc Phỉ Thúy XEM TỬ VI NGÀY MỚI THỨ BA NGÀY 12/11/2019 TUỔI TÝ – Tử vi tuổi Giáp more »

Tử vi Phương Đông: Thứ hai 11/11/2019

Ngày 11/11/2019 (Thứ Hai: Bạch Hổ Hắc Đạo) Giờ: Canh Tý, Ngày: Nhâm Tý Tháng: Ất Hợi, Năm: Kỷ Hợi Kỵ Tuổi: Giáp Ngọ, Canh Ngọ Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Vòng Tay Vỏ Ốc May Mắn XEM TỬ VI NGÀY MỚI THỨ HAI NGÀY 11/11/2019 TUỔI TÝ – Tử vi more »

Tử vi Phương Đông: Chủ nhật 10/11/2019

Ngày 10/11/2019 (Chủ Nhật: Kim Đường Hoàng Đạo) Giờ: Mậu Tý, Ngày: Tân Hợi Tháng: Ất Hợi, Năm: Kỷ Hợi Kỵ Tuổi: Ất Tỵ, Kỷ Tỵ Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Quả Cầu Thạch Anh Tím 1. TUỔI TÝ – Tử vi tuổi Giáp Tý (Kim, 36 nam Mộc Đức nữ more »

Tử vi Phương Đông: Thứ bảy 09/11/2019

Ngày 09/11/2019 (Thứ bảy:Kim Quỹ Hoàng Đạo) Giờ: Bính Tý, Ngày: Canh Tuất Tháng: Ất Hợi, Năm: Kỷ Hợi Kỵ Tuổi: Giáp Thìn, Mậu Thìn Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Vòng Tay Đồng Tiền Ngọc Myanmar XEM TỬ VI NGÀY MỚI THỨ BẢY NGÀY 09/11/2019 TUỔI TÝ – Tử vi tuổi more »

Tử vi Phương Đông: Thứ sáu 08/11/2019

Ngày 08/11/2019 (Thứ sáu: Chu Tước Hắc Đạo) Giờ: Giáp Tý, Ngày: Kỷ Dậu Tháng: Ất Hợi, Năm: Kỷ Hợi Kỵ Tuổi: Tân Mão, ất Mão Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Rồng Vàng Phun Châu XEM TỬ VI NGÀY MỚI THỨ SÁU NGÀY 08/11/2019 TUỔI TÝ – Tử vi tuổi Giáp more »

Tử vi Phương Đông: Thứ năm 07/11/2019

Ngày 07/11/2019 (Thứ Năm: Thiên Hình Hắc Đạo) Giờ: Nhâm Tý, Ngày: Mậu Thân Tháng: Ất Hợi, Năm: Kỷ Hợi Kỵ Tuổi: Canh Dần, Giáp Dần Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Bông Thạch Anh Tím XEM TỬ VI NGÀY MỚI THỨ NĂM NGÀY 07/11/2019 TUỔI TÝ – Tử vi tuổi Giáp more »

Tử vi Phương Đông: Thứ tư 06/11/2019

Ngày 06/11/2019 (Thứ Tư: Minh Đường Hoàng Đạo) Giờ: Canh Tý, Ngày: Đinh Mùi Tháng: Ất Hợi, Năm: Kỷ Hợi Kỵ Tuổi: Kỷ Sửu, Tân Sửu Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Vòng Thạch Anh Tóc Xanh XEM TỬ VI NGÀY MỚI THỨ TƯ NGÀY 06/11/2019 TUỔI TÝ – Tử vi tuổi more »

Tử vi Phương Đông: Thứ ba 05/11/2019

Ngày 05/11/2019 (Thứ Ba: Thanh Long Hoàng Đạo) Giờ: Mậu Tý, Ngày: Bính Ngọ Tháng: Ất Hợi, Năm: Kỷ Hợi Kỵ Tuổi: Mậu Tý, Canh Tý Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Hồ Lô Phỉ Thúy XEM TỬ VI NGÀY MỚI THỨ BA NGÀY 05/11/2019 TUỔI TÝ – Tử vi tuổi Giáp more »

Tử vi Phương Đông: Thứ hai 04/11/2019

Ngày 04/11/2019 (Thứ Hai: Câu Trần Hắc Đạo) Giờ: Bính Tý, Ngày: Ất Tỵ Tháng: Ất Hợi, Năm: Kỷ Hợi Kỵ Tuổi: Quý Hợi, Tân Hợi Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Vòng Tay Phỉ Thúy Xanh XEM TỬ VI NGÀY MỚI THỨ HAI NGÀY 04/11/2019 TUỔI TÝ – Tử vi tuổi more »

Tử vi Phương Đông: Chủ nhật 03/11/2019

Ngày 03/11/2019 (Chủ Nhật: Tư Mệnh Hoàng Đạo) Giờ: Giáp Tý, Ngày: Giáp Thìn Tháng: Ất Hợi, Năm: Kỷ Hợi Kỵ Tuổi: Nhâm Tuất, Canh Tuất Vật Phẩm Phong Thủy May Mắn ngày hôm nay: Tỳ Hưu Tiêu Ngọc Xanh Chiêu Tài XEM TỬ VI NGÀY MỚI CHỦ NHẬT NGÀY 03/11/2019 TUỔI TÝ – Tử more »
Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat