bói tử vi 2015

Xem Thái Ất Tử Vi năm 2015 tuổi ẤT Hợi 81 – Nữ Mạng

ẤT HỢI – 81 TUỔI – ÂM NỮ (Sanh từ ngày 4-2-1935 đến 23-1-1936) Vật Phẩm May Mắn 2015: Chuỗi Đeo Tay Ngọc Hạt Tròn   Tướng tinh: Con Hươu. Con dòng Xích Đế, cô quạnh MẠNG: Sơn đầu Hỏa (lửa trên núi) SAO: Thủy Diệu : có chuyện buồn HẠN: Toán tận : trở ngại, va vấp VẬN NIÊN: Kê giáp viên (gà về vườn) tốt THIÊN

Xem Thái Ất Tử Vi năm 2015 tuổi Đinh Hợi 69 – Nữ Mạng

ĐINH HỢI – 69 TUỔI- ÂM NỮ (Sanh từ 22-1-1947 đến 9-2-1948) Vật Phẩm May Mắn 2015: Vòng Ngọc Nguyên Bản   Tướng tinh : Con Dơi. Con dòng Huỳnh Đế, phú quý. MẠNG : Ốc thượng Thổ (Đất tò vò) SAO : La Hầu: Ốm đau, hao tốn HẠN : Địa võng: Nhiều lo âu VẬN NIÊN : Thố lộng Nguyệt (Thỏ giỡn trăng) THIÊN CAN :

Xem Thái Ất Tử Vi năm 2015 tuổi Kỷ Hợi 57 – Nữ Mạng

KỶ HỢI – 57 TUỔI- ÂM NỮ (Sanh từ 8-2-1959 đến 27-1-1960) Vật Phẩm May Mắn 2015: Tỳ Hưu Bắc Kinh Trắng   Tướng tinh : Con Gấu. Con dòng Thanh Đế, phú quý.

Xem Thái Ất Tử Vi năm 2015 tuổi Tân Hợi 45 – Nữ Mạng

TÂN HỢI – 45 TUỔI- ÂM NỮ (Sanh từ 27-1-1971 đến 14-2-1972) Vật Phẩm May Mắn 2015: Thuyền Buồm Thuận Lợi   Tướng tinh : Con Cọp.

Xem Thái Ất Tử Vi năm 2015 tuổi Quý Hợi 33 – Nữ Mạng

QUÝ HỢI – 33 TUÔI – ÂM NỮ (Sanh từ 13-2-1983 đến 1-2-1984) Vật Phẩm May Mắn 2015: Heo Đá Mắt Mèo   Tướng tinh : Con Gà. Con dòng Hắc Đế, tân khổ

Xem Thái Ất Tử Vi năm 2015 tuổi Ất Hợi 21– Nữ Mạng

ẤT HỢI – 21 TUÔI – ÂM NỮ (Sanh từ 21-1-1995 đến 3-2-1996) Vật Phẩm May Mắn 2015: Như Ý Thập Toàn   Tướng tinh : Con Hươu. Con dòng Xích Đế, cô quạnh.

Xem Thái Ất Tử Vi năm 2015 tuổi Ất Hợi 81– Nam Mạng

ẤT HỢI 81 TUỔI – ÂM NAM (Sanh từ ngày 4-2-1935 đến 23-1-1936) Vật Phẩm May Mắn 2015: Tam Đa Phúc Lộc Thọ   Tướng tinh: Con Hươu. Con dòng Xích Đế, cô quạnh MẠNG: Sơn đầu Hỏa (lửa trên núi) SAO: Mộc Đức : Phúc lộc đầy đủ HẠN: Huỳnh tuyền : Phòng bệnh nặng VẬN NIÊN: Kê giáp viên (gà về vườn) tốt THIÊN CAN: Ất

Xem Thái Ất Tử Vi năm 2015 tuổi Đinh Hợi 69 – Nam Mạng

ĐINH HỢI 69 TUỔI – ÂM NAM (Sanh từ ngày 22-1-1947 đến 9-2-1948) Vật Phẩm May Mắn 2015: Tỳ Hưu Kích Hoạt Vận May   Tướng tinh: Con Dơi.

Xem Thái Ất Tử Vi năm 2015 tuổi Kỷ Hợi 57 – Nam Mạng

KỶ HỢI – 57 TUỔI- ÂM NAM (Sanh từ 8-2-1959 đến 27-1-1960) Vật Phẩm May Mắn 2015: Chuỗi Ngọc Phỉ Thúy A+   Tướng tinh : Con Gấu : Con dòng Thanh Đế, phú quý MẠNG : Bình địa Mộc (Cây sát đất) SAO : Thủy Diệu : Lo lắng, buồn phiền HẠN : Thiên tinh : Rối rắm, tranh chấp VẬN NIÊN : Thử quy Điền (Chuột

Xem Thái Ất Tử Vi năm 2015 tuổi Tân Hợi 45 – Nam Mạng

TÂN HỢI – 45 TUỔI- ÂM NAM (Sanh từ 27-1-1971 đến 14-2-1972) Vật Phẩm May Mắn 2015: Tỳ Hưu Đá Hoàng Long   Tướng tinh : Con Cọp. Con dòng Bạch Đế, phú quý

Xem Thái Ất Tử Vi năm 2015 tuổi Quý Hợi 33 – Nam Mạng

QUÝ HỢI – 33 TUỔI- ÂM NAM (Sanh từ 13-2-1983 đến 01-2-1984) Vật Phẩm May Mắn 2015: Hợi Vượng Tài   Tướng tinh : Con Gà.

Xem Thái Ất Tử Vi năm 2015 tuổi Ất Hợi 21 – Nam Mạng

ẤT HỢI – 21 TUỔI- ÂM NAM (Sanh từ 31-1-1995 đến 18-2-1996) Vật Phẩm May Mắn 2015: Phật Bạn Mệnh Mắt Mèo   Tướng tinh : Con Hươu. Con dòng Xích Đế, cô quạnh. MẠNG : Sơn đầu Hỏa (Lửa trên núi) SAO : Thủy Diệu : Có chuyện buồn HẠN : Ngũ mộ : Hao tài, mất của VẬN NIÊN : Thố lộng Nguyệt (Thỏ giỡn trăng)
Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat