bức tranh đối diện giường ngủ

Những nguyên tắc phong thủy phòng ngủ không thể bỏ qua

Phòng ngủ có quan hệ vô cùng mật thiết đối với sinh lý, tâm lý, nó liên quan tới vận khí tốt xấu của một người. Phòng ngủ là nơi con người nghỉ ngơi. Trong suốt cuộc đời của mỗi người thì có đến một phần ba (1/3) thời gian là dành cho giấc ngủ, more »
Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat