cách hóa giải phòng tắm ngắm phòng thờ

Làm sao hóa giải “phòng tắm ngắm phòng thờ”?

Cách này giúp phân chia không gian rõ rệt hơn, cũng là để giảm bớt cảm giác từ ngoài phòng thờ nhìn vào thấy thiết bị vệ sinh trong phòng tắm. Cửa phòng tắm trên lầu mở ra ngang hông với phòng thờ. Nhiều người nói như vậy là “phòng tắm ngắm phòng thờ”, rất more »
Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat