cây hợp mệnh kim

Muốn chiêu được tài, rước lộc người mệnh Kim chớ bỏ qua 6 loại cây sau

Kim chính là kim loại. Vì vậy, người mệnh Kim hợp với đồ đạc, nội thất làm từ kim loại. Bạn cũng có thể áp dụng trồng cây bằng cách chọn các loại chậu trồng bằng kim loại. Theo thuyết tương sinh, Thổ sinh Kim, màu trắng và màu bạc lại là hai màu đem more »
Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat