chủ nhật của bạn

Tử vi Phương Đông: Chủ nhật 22/05/2022

Ngày 22/05/2022 (Chủ Nhật: Bạch Hổ Hắc Đạo) Ngày : Mậu Thìn Tháng: Ất Tỵ, Năm: Nhâm Dần Kỵ Tuổi: Quý Tỵ, Tân Tỵ. Vật Phẩm May Mắn ngày hôm nay: Hô Lô Phỉ Thúy TUỔI TÝ : đầu Tam Tai – Bính Tý (Thủy, 27 nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu): Gia đạo có more »

Tử vi Phương Đông: Chủ nhật 15/05/2022

Ngày 15/05/2022 (Chủ Nhật: Tư Mệnh Hoàng Đạo) Ngày : Mậu Thìn Tháng: Ất Tỵ, Năm: Nhâm Dần Kỵ Tuổi: Canh Tuất, Bính Tuất. Vật Phẩm May Mắn ngày hôm nay: Ngựa Vàng Trên Nguyên Bảo TUỔI TÝ : đầu Tam Tai – Bính Tý (Thủy, 27 nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu): Ngày có more »

Tử vi Phương Đông: Chủ nhật 08/05/2022

Ngày 08/05/2022 (Chủ Nhật: Chu Tước Hắc Đạo) Ngày : Tân Dậu Tháng: Ất Tỵ, Năm: Nhâm Dần Kỵ Tuổi: Quý Mão, Kỷ Mão. Vật Phẩm May Mắn ngày hôm nay: Chuông Gió Chum Đồng TUỔI TÝ : đầu Tam Tai – Bính Tý (Thủy, 27 nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu): Ngày có hỷ more »

Tử vi Phương Đông: Chủ nhật 01/05/2022

Ngày 01/05/2022 (Chủ Nhật: Thiên Lao Hắc Đạo) Ngày : Giáp Dần Tháng: Ất Tỵ, Năm: Nhâm Dần Kỵ Tuổi: Mậu Thân, Bính Thân. Vật Phẩm May Mắn ngày hôm nay: Tam Dương Tụ Tài TUỔI TÝ : đầu Tam Tai – Bính Tý (Thủy, 27 nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu): Người mặc dù more »

Tử vi Phương Đông: Chủ nhật 17/04/2022

Ngày 17/04/2022 (Chủ Nhật: Thiên Lao Hắc Đạo) Ngày : Canh Tý Tháng: Giáp Thìn, Năm: Nhâm Dần Kỵ Tuổi: Nhâm Ngọ, Bính Ngọ. Vật Phẩm May Mắn ngày hôm nay: Cá Mắt Lồi Phỉ Thúy TUỔI TÝ : đầu Tam Tai – Bính Tý (Thủy, 27 nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu): Ngày tuổi more »

Tử vi Phương Đông: Chủ nhật 10/04/2022

Ngày 10/04/2022 (Chủ Nhật: Minh Đường Hoàng Đạo) Ngày : Quý Tỵ Tháng: Giáp Thìn, Năm: Nhâm Dần Kỵ Tuổi: Đinh Hợi, Ất Hợi. Vật Phẩm May Mắn ngày hôm nay: Chuỗi phỉ Thúy Tỳ Hưu TUỔI TÝ : đầu Tam Tai – Bính Tý (Thủy, 27 nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu): Đã đến more »

Tử vi Phương Đông: Chủ nhật 03/04/2022

Ngày 03/04/2022 (Chủ Nhật: Bạch Hổ Hắc Đạo) Ngày : Bính Tuất Tháng: Giáp Thìn, Năm: Nhâm Dần Kỵ Tuổi: Nhâm Tuất, Canh Tuất. Vật Phẩm May Mắn ngày hôm nay: Chuột Ôm Hồ Lô Xanh TUỔI TÝ : đầu Tam Tai – Bính Tý (Thủy, 27 nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu): Ngày của more »

Tử vi Phương Đông: Chủ nhật 27/03/2022

Ngày 27/03/2022 (Chủ Nhật: Minh Đường Hoàng Đạo) Ngày : Kỷ Mão Tháng: Quý Mão, Năm: Nhâm Dần Kỵ Tuổi: Tân Dậu, ất Dậu. Vật Phẩm May Mắn ngày hôm nay: Khỉ Ôm Đào Thạch Anh Tím TUỔI TÝ : đầu Tam Tai – Bính Tý (Thủy, 27 nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu): Bắt more »

Tử vi Phương Đông: Chủ nhật 20/03/2022

Ngày 20/03/2022 (Chủ Nhật: Bạch Hổ Hắc Đạo) Ngày : Nhâm Thân Tháng: Quý Mão, Năm: Nhâm Dần Kỵ Tuổi: Bính Dần, Canh Dần. Vật Phẩm May Mắn ngày hôm nay: Chuỗi Mắt Mèo 14 Li TUỔI TÝ : – Bính Tý (Thủy, 27 nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu): Nên tìm gặp quý nhân more »

Tử vi Phương Đông: Chủ nhật 13/03/2022

Ngày 13/03/2022 (Chủ Nhật: Câu Trần Hắc Đạo) Ngày : Ất Sửu Tháng: Quý Mão, Năm: Nhâm Dần Kỵ Tuổi: Kỷ Mùi, Quý Mùi. Vật Phẩm May Mắn ngày hôm nay: Heo Tam Thể TUỔI TÝ : – Bính Tý (Thủy, 27 nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu): Ngày có sự thay đổi, hoặc đã more »

Tử vi Phương Đông: Chủ nhật 06/03/2022

Ngày 06/03/2022 (Chủ Nhật: Kim Quỹ Hoàng Đạo) Ngày : Mậu Ngọ Tháng: Quý Mão, Năm: Nhâm Dần Kỵ Tuổi: Bính Tý, Giáp Tý. Vật Phẩm May Mắn ngày hôm nay: Mẫu Đơn Nguyệt Viên TUỔI TÝ : – Bính Tý (Thủy, 27 nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu): Ngày xung của bổn mạng. Ngày more »

Tử vi Phương Đông: Chủ nhật 27/02/2022

Ngày 27/02/2022 (Chủ Nhật: Câu Trần Hắc Đạo) Ngày : Tân Hợi, Tháng: Nhâm Dần, Năm: Nhâm Dần Kỵ Tuổi: Ất Tỵ, Kỷ Tỵ. Vật Phẩm May Mắn ngày hôm nay: Rồng Đá Dạ Quang TUỔI TÝ : – Bính Tý (Thủy, 27 nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu): Ngày có sự bận rộn về more »
Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat