cửa sổ bếp

Cửa sổ bếp phải bố trí như thế này thì mới hút được may mắn vào nhà

Khi thiết kế, cần chú ý ô cửa sổ sao cho thích hợp theo quy tắc sinh – lão – bệnh – tử, từ dưới lên. Để số ô cửa rơi vào cung tốt, bạn có thể thay đổi kích thước ô cửa to, nhỏ sao cho thích hợp và thẩm mỹ nhất. Cửa sổ more »
Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat